Metsät ja metsien bioresurssit -tohtoriohjelma

Metsät ja metsien bioresurssit -tohtoriohjelma on metsiin ja metsien kestävään hyödyntämiseen keskittyvä teemallinen ja monitieteinen, vahvasti kansainvälinen ohjelma, joka kattaa kaikki metsätieteen alat ja niihin pohjautuvan metsäbiotalouden ja metsien tarjoamien uusiutuvien luonnonvarojen ja biomateriaalien tutkijakoulutuksen. Tohtoriohjelma on alallaan ainoa Suomessa ja edustaa vahvaa omaleimaisuutta ja profiloitumista Itä-Suomen yliopistossa.

Ohjelmassamme on opiskelijoita vuonna 2015 noin 80 ja vuosittain ohjelmastamme valmistuu keskimäärin 10 tohtoria.

Ohjelmassa voit suorittaa maatalous- ja metsätieteiden tohtorin (MMT) sekä maatalous- ja
metsätieteiden lisensiaatin (MML) tutkinnon, joiden pääaine on metsätiede, tai filosofian tohtorin
(FT) tutkinnon pääaineena metsätiede.

Oppimistavoitteet

Metsät ja metsien bioresurssit -tohtoriohjelmassa tarjottavan jatkokoulutuksen päämääränä on kouluttaa tohtoreita neljän vuoden tavoiteajassa siten, että valmistuneet ovat itsenäiseen työskentelyyn kykeneviä tutkijoita ja asiantuntijoita metsiin ja metsien tarjoamiin uusiutuviin luonnonvaroihin ja biomateriaaleihin liittyvillä aloilla. Lisäksi valmistuneilla tulee olla sekä ammatillinen että yhteiskunnallinen pätevyys toimia tohtoritasoisissa tehtävissä. Tämä pätevyys sisältää sekä hyvät tieteelliset valmiudet, kyvyn etsiä, tuottaa ja soveltaa tietoa, hyvät ryhmätyötaidot sekä valmiuden toimia kansainvälisessä ympäristössä.

Tohtoriohjelman oppimistavoitteina on, että jatko-opiskelija:

  • perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa
  • perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin
  • saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen
  • tuntee tieteellisen julkaisemisen periaatteet
  • osaa esittää tutkimustuloksiaan kriittisesti
  • omaa riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä