Plagiaatintunnistus

Opinnäyte on tarkistettava plagiaatintunnistusjärjestelmässä ennen kuin se lähetetään tarkastajille arvioitavaksi. Artikkeleista koostuvien opinnäytteiden kohdalla tarkastetaan ainoastaan aiemmin julkaisemattomat tekstit eli yhteenveto-osuus ja julkaisemattomat artikkelit. Tarkistaminen tehdään Turnitin-työkalulla, joka on integroitu Moodle-ympäristöön.

 

 

Ohjaajan tehtävänä on perustaa Moodle-kurssi, jolle Turnitin-tehtävänpalautuslaatikko lisätään. Ensimmäisellä kerralla ohjaajan on hyväksyttävä käyttöehdot kirjautumalla HAKA-tunnistautumisen kautta Turnitin-järjestelmään. Moodle-kurssi perustetaan täyttämällä e-lomake, johon syötetään tarvittavat tiedot. Kun kurssi on luotu ohjaaja lisää Turnitin-tehtävänpalautuslaatikon kohdasta 'Lisää aktiviteetti tai aineisto'. 

Ohjaajan tulee myös tarkistaa plagiaatintunnistusraportti ja ilmoittaa sen tuloksesta tiedekuntaan.

Jatko-opiskelijan vastuulla on ladata opinnäytteen käsikirjoitus yhtenä tiedostona Turnitin-tehtävänpalautuslaatikkoon sekä tiedottaa ohjaajaa, kun raportti on valmistunut. Käsikirjoituksen voi halutessaan tallentaa taustamateriaaliksi Turnitin-tietokantaan. Halutessaan jatko-opiskelija voi omatoimisesti tarkistaa aiemmat versiot opinnäytteestään sekä tieteellisten artikkeleiden käsikirjoituksensa opiskelijoiden Turnitissa.