Kliininen tohtoriohjelma

Itä-Suomen yliopiston (UEF) tohtorikoulu muodostuu tieteenalakohtaisista, koulutusalakohtaisista tai
monitieteisistä tohtoriohjelmista. Tohtoriohjelmat voivat olla rakenteeltaan yliopiston sisäisiä tai
toimia osana kansallisia tai kansainvälisiä verkosto-ohjelmia. Yliopiston kaikki jatko-opiskelijat
kuuluvat UEF:n tohtorikouluun ja jokaisen tohtorikoulutettavan tulee kuulua myös johonkin yliopiston
tohtoriohjelmaan. UEF:n tohtorikoulu järjestää yleisiä valmiustaito-opintoja ja tohtoriohjelmat
vastaavat tieteen- ja tutkimusalan jatko-opintojen järjestämisestä.

Terveystieteiden tiedekunnassa toimii tiedekuntaneuvoston 27.5.2015 päätöksen mukaisesti neljä (4)
tohtoriohjelmaa:

  • Kliininen tohtoriohjelma ml. hammaslääketiede
  • Lääketutkimuksen tohtoriohjelma 
  • Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelma
  • Terveystieteiden tohtoriohjelma 

Kliininen tohtoriohjelma on monitieteinen kattaen kaikki kliinisen lääketieteen erikoisalat mukaan lukien hammaslääketiede.

Tohtoriohjelman tarkoituksena on kouluttaa kliinisen tieteellisen tutkimuksen erityisasiantuntijoita ja toimia biolääketieteen linkkinä kliiniseen lääketieteeseen. Se palvelee kaikkien Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (KYS-ERVA) terveydenhuollon yksiköiden jatkokoulutettavia yhteistyössä kansallisten kliinisten tohtoriohjelmien kanssa. Tohtoriohjelman tarjoama tutkijakoulutus järjestetään ensisijaisesti Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja verkko-opetuksena. Kliinisessä tohtoriohjelmassa opiskelee yli 250 jatko-opiskelijaa.

Kliinisen lääketieteen tohtoriohjelmassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtorin (LT) tutkinto, hammaslääketieteen tohtorin (HLT) tutkinto, filosofian lisensiaatin (FL) ja filosofian tohtorin (FT) tutkinto, terveystieteiden lisensiaatin (TtL) ja terveystieteiden tohtorin (TtT) tutkinto sekä farmasian lisensiaatin (FaL) ja farmasian tohtorin (FaT) tutkinto.