Liikuntalääketieteen väitöskirjat

Niemelä Kristiina, 2011: Iäkkäiden tuettu kuntoutuminen. Laitoskuntoutusjakson, kotikuntoutuksen ja keinutuoliharjoittelun vaikutukset iäkkäiden henkilöiden toimintakykyyn ja elämänlaatuun. (UEF Electronic Publications)

Venojärvi Mika, 2011: Roles of Exercise Training with Dietary Counselling and Muscle Fibre Composition in the Regulation of Glucose Metabolism in Middle-aged Subjects with Impaired Glucose Tolerance. (UEF Electronic Publications)

Heikkinen Tiina, 2010: Ikääntyvien itäsuomalaisten fyysinen aktiivisuus ja siihen vaikuttavia tekijöitä : Physical activity and determinants among ageing people in Eastern Finland. (UEF Electronic Publications)

Luomajoki Hannu, 2010: Movement Control Impairment as a Sub-group of Non-specific Low Back Pain. Evaluation of Movement Control Test of Movement Control Test Battery as a Practical Tool in the Diagnosis of Movement Control Impairment and Treatment of this Dysfunction. (UEF Electronic Publications)

Kilpeläinen Tuomas, 2009: Physical Activity, Genetic Variation, and Type 2 Diabetes. (UEF Electronic Publications)

Hassinen Maija, 2008: Predictors and Consequences of the Metabolic Syndrome – Population-based Studies in Aging Men and Women (Metabolista oireyhtymää ennustavat tekijät ja seuraukset – väestötutkimus ikääntyvillä miehillä ja naisilla). (UEF Electronic Publications)

Komulainen Pirjo, 2008: The association of vascular and neuroprotective status indicators with cognitive functioning (Verisuonisairauksien riskitekijöiden ja aivoperäisen hermokasvutekijän yhteys kognitiiviseen toimintakykyyn – väestötutkimus). (UEF Electronic Publications)

Savonen Kai, 2008: Heart rate response to exercise in the prediction of mortality and myocardial infarction. A prospective population study in men (Sydämen sykintätaajuus kuormituskokeessa kuolleisuuden ja akuutin sydäninfarktin ennustajana. Epidemiologinen seurantatutkimus). (UEF Electronic Publications)

Ming Zhiyong, 2007: Upper Limb Musculosceltal Disorders with special reference to sympathetic nerve functions and tactile sensation (Yläraajakivut ja sympaattisen hermoston toiminta – uusien tutkimusmentelmien toimivuus). (UEF Electronic Publications)

Koskelo Reijo, 2006: Säädettävien kalusteiden vaikutukset tuki- ja liikuntaelimistön terveyteen lukiolaisilla (The Effects of Adjustable Furniture on the Health of the Locomotor System in High School Pupils). (UEF Electronic Publications)

Pohjola Leena, 2006: TOIMIVA-testit yli 75-vuotiaiden miesten fyysisen toimintakyvyn arvioinnissa. (UEF Electronic Publications)

Surakka Jukka, 2005: Power-type strength training in middle-aged men and women (Keski-ikäisten miesten ja naisten nopeusvoimatyyppinen harjoittelu). (UEF Electronic Publications)

Kallinen Mauri, 2004: Cardiovascular benefits and potential hazards of physical exercise in elderly people (Liikunnan hyödylliset ja mahdolliset haitalliset vaikutukset ikääntyneiden verenkiertoelimistöön).