Kroonisten sairauksien ehkäisy

Useat krooniset sairaudet alkavat kehittyä jo lapsuusiässä tai jopa sikiöaikana, mutta nämä sairaudet ilmenevät kliinisesti yleensä vasta aikuisiässä ja erityisesti keski-iästä lähtien. Suurentuneessa kroonisten sairauksien vaarassa olevat ihmiset olisikin tärkeää tunnistaa jo lapsuus- tai nuoruusiässä, jotta näiden sairauksien ehkäisy voitaisiin alkaa mahdollisimman varhain. Tutkimme erityisesti lihavuuden, tyypin 2 diabeteksen ja ateroskleroottisten valtimotautien mutta myös joidenkin muiden kroonisten sairauksien vaaratekijöitä ja patofysiologisia mekanismeja lapsuusiästä tai jopa sikiöajasta lähtien sekä pitkäkestoisten liikunta- ja ravitsemusinterventioiden vaikutuksia näiden sairauksien vaaratekijöihin ja patofysiologisiin mekanismeihin lapsilla, nuorilla ja aikuisilla.

Tutkimusryhmän johtaja

Curriculum Vitae

Timo A. Lakka, LT, lääketieteellisen fysiologian professori, sisätautien erikoislääkäri
timo.lakka (at) uef.fi