Biolääketieteen yksikön tarjoama sivuaine

Lukuvuonna 2018-19 aloitettavaan Biolääketieteen yksikön tarjoamaan sivuainekokonaisuuteen on haettava WebOodin kautta 1.09.2018 mennessä. Samalla tulee toimittaa opettajatuutorin vahvistama HOPS biolääketieteen yksikön opetuskansliaan opetussihteeri Marjut Nenoselle (marjut.nenonen (at) uef.fi). Sivuainekokonaisuutta otetaan suorittamaan resurssien puitteissa rajoitettu määrä opiskelijoita.

Sivuaineopinnot voi aloittaa aikaisintaan 2. lukuvuonna. Huomaa, että opintokokonaisuudesta tulee ensimmäisenä suorittaa opintojakso 4421601 Solun ja kudoksen rakenne ja toiminta.

4485104 Ihmisen biologia, 25 op

4421601  Solun ja kudoksen rakenne ja toiminta, 9 op
4429401  Johdanto ihmisen biologiaan ja tuki- ja liikuntaelimistö, 2 op
4429402  Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta, 4 op
4429403  Ruoansulatus ja aineenvaihdunta, 4 op
4429404  Elimistön säätelyjärjestelmät, 6 op