Geenien säätelyn genetiikka taudeissa

Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet

Tavoitteemme on tunnistaa ja molekyylitasolla selittää geenin säätelytekijöiden toimintaa muokkaavaa ihmisen geneettinen vaihtelua, joka voi vaikuttaa sellaisten osittain perinnöllisten sairauksien kuten tyypin 2 diabeteksen syntyyn. Bioinformatiivisen osaamisemme kautta teemme myös runsaasti yhteistyötä muiden tutkimusryhmien kanssa.

Tutkimuksen merkitys

Uusien, todella kausaalisten geneettisten muutosten tunnistaminen ja mekanistinen selittäminen tarjoavat työkaluja monitekijäisten sairauksien ennustamiseen, alaluokitteluun ja henkilökohtaisen lääketieteen käyttöön.

Rahoittajat

Suomen Akatemia, Diabetestutkimussäätiö

Yhteistyötahot

Luke Norton (San Antonio, Texas, USA), Jorma Palvimo, Carsten Carlberg, Markku Laakso, Jussi Pihlajamäki, Sari Viitala, Anna-Liisa Levonen, Jaana Hartikainen, Arto Mannermaa, Veli-Matti Kosma, Rainer Rauramaa, Timo Lakka, Markku Tammi, Kirsi Rilla, Jussi Paananen (UEF).

Julkaisut