Opiskelijan avuksi

Ennen vuotta 2013 aloittaneiden opiskelijoiden keskeiset liikuntalääketieteen opiskeluun liittyvät ohjeet on koottu liikuntalääketieteen opiskelijoiden Materiaalipankkiin Moodleen. Kurssiavaimen voit kysyä oppiaineen opettajilta (ks. Yhteystiedot).

Vuonna 2013 ja sen jälkeen aloittaneille opiskelijoille ohjeita on koottu Verkkotuutori Moodle-pohjalle. Kurssiavaimen voit kysyä oppiaineen opettajilta (ks. Yhteystiedot).

Liikuntalääketieteen opinnoissa edetään henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa eli hopsin mukaisesti, kun opiskelija on saanut opiskelupaikan Itä-Suomen yliopistossa. Lukujärjestyksen mukaista opetusta on vain vähän ja siksi henkilökohtaisella opintojen suunnittelulla on tärkeä merkitys opintojen esteettömälle etenemiselle.

Opintojen suunnittelussa keskeisin työkalu on hops. Liikuntalääketieteen opintoja varten on laadittu oma hops-pohja, joka otetaan käyttöön heti opintojen alussa. Hopsin avulla suunnitellaan omat opinnot, pidetään kirjaa suoritetuista opinnoista ja ennen kaikkea hops toimii välineenä opintojen ohjauksessa.
Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja maisterin tutkinnon 120 opintopistettä. Tutkintojen sisällöt poikkeavat hieman toisistaan riippuen opintojen aloitusvuodesta, siksi opintojen suunnittelu oman opintojen aloitusvuoden hops-pohjalle on tärkeää. Opintojen aloitusvuoden hops-pohjat löytyvät Materiaalipankista tai Verkkotuutorista Moodlesta.

Opinnäytetöitä aloittaessa kannattaa tutustua aikaisempiin liikuntalääketieteen kandidaatintutkielmiin, pro gradu –tutkielmiin ja väitöskirjoihin (elektroninen aineisto löytyy osin kokoteksteinä kirjaston JOSKU-tietokannasta).

Liikuntalääketieteen opinnoissa on käytössä kirjoitus- ja lähdeviittausohje (päivitetty 20.8.2014). Ohjetta noudatetaan kaikissa liikuntalääketieteen kirjallisissa töissä ja etenkin kandidaatin- ja pro gradu -tutkielmissa.