Solujen tilan säätely systeemitasolla

Tutkimuksemme selvittää sairauksien syntymekanismeja, jotka liittyvät solujen tilan säätelyn häiriöihin. Genomin aktiivista luentaa voidaan seurata nykyteknologioilla kattavasti, jopa yksittäisten solujen tasolla. Saatu mittaus edustaa solun sen hetkistä tilaa. Tutkimme erilaisia säätelyreittejä, jotka ohjaavat solujen tilan muutoksia. Näihin kuuluvat solujen erilaistuminen sekä erilaiset stressivasteet. Näistä tuloksista pystytään systeemibiologian, bioinformatiikan ja koneoppimisen menetelmin selvittämään proteiinien ja RNA molekyylien muodostamia säätelypiirejä.

 

Avainsanat: systeemibiologia, bioinformatiikka, yhden solun mittausteknologiat, solujen erilaistuminen, syöpägenomiikka.

Tutkimusryhmän johtaja

Curriculum Vitae

Merja Heinäniemi, FT, Dos, akatemiatutkija,
merja.heinaniemi(at)uef.fi

Researcher ID