Syövän stressivasteiden biologia

Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet

Selvitämme niitä molekyyli-, solu- ja kudostason mekanismeja, jotka aikaansaavat syöpäsolujen kohonneen sietokyvyn stressiä kohtaan. Tutkimme mm. molekyylireittejä, jotka johtavat syöpä- ja hermosolujen erilaistiin kykyihin käsitellä proteiini- ja RNA-kertymiä, sekä syövän kykyä muodostaa vastustuskyky lääkeaineille. Tutkimme myös syövän kasvutapoja kudoksessa ja yhdistämme tätä tietoa syöpäsolujen molekyylitietoihin ymmärtääksemme paremmin niitä mekanismeja, joiden avulla syöpäsolut selviävät monenlaisten stressien ristipaineessa.

Tutkimuksen merkitys

Molekyylimekanismien tunteminen ja niiden yhdistäminen kudostason seurauksiin on tärkeää parempien hoitojen kehittämiseksi lukuisia sairauksia vastaan. Tarkempi ymmärrys solujen stressivasteiden toiminnasta mahdollistaa uusien lääke- ja terapiakohteiden tunnistamisen. Jos voimme estää syöpäsolujen lisääntynyttä kykyä puskuroida stressiä, voimme löytää keinoja tuhota syöpäsolut. Toisaalta taas aktivoimalla tällaisia reittejä puskurikyvyttömissä soluissa, voimme estää solu- ja kudosstressin haittavaikutuksia, kuten solukuolemaa hermorappeumassa.

Rahoittajat

Suomen Akatemia, Sigrid Juseliuksen säätiö, Magnus Ehrnroothin säätiö

Yhteistyötahot

Pekka Ruusuvuori (Tampereen yliopisto), Tapio Visakorpi (Tampereen yliopisto), Matti Nykter (Tampereen yliopisto), Gene Yeo (University of California San Diego), Greg Brooke (University of Essex), Charlotte Bevan (Imperial College London), Jorma Palvimo (Itä-Suomen yliopisto), Kirsi Ketola (Itä-Suomen yliopisto)

 

Julkaisut