Liikuntalääketieteen kandidaatin tutkielmat

 I 2016 I 2015I 2014 I 2013 I 2012 I 2011 I 2010 I 2009 I 2008 I 2007 I 2006 I

Vuosi 2017

Penttinen, Liisa: ”Hyvä ruoka, parempi mieli” – Ikääntyneiden ravitsemuksen yleisiä linjoja, erityispiirteitä ja ongelmakohtia

Askola, Joni: Koiran vaikutus lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuuteen

Haltsonen, Maaria: Liikuntaharjoittelun vaikutus syömiskäyttäytymiseen

Saari, Niina: Keitel function test, reliabiliteetti kahden eri mittaajan välillä. Tutkimussuunnitelma.

Vuosi 2016

Tapio, Pauliina: Liikuntatiedon asema ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa – Tutkimussuunnitelma

Komsi, Arto: Fyysinen aktiivisuus ja syöpäsairaudet

Oura, Piia: Suomalaisten liikuntasuosituksia ja -tottumuksia, liikunta pitkäaikaissairauksien hoitomuotona, erityisesti tyypin 2 diabeteksen sekä kohonneen verenpaineen hoidossa

Jernström, Taina: Salon liikuntapalveluiden tarjoaman liikuntaneuvonnan vaikutus liikkumattomien tai terveyden kannalta liian vähän liikkuvien pitkäaikaissokeriarvoihin 6 kk liikuntaseurannan aikana. Tutkimussuunnitelma.

Kontinen, Pauliina: Sporttileirin vaikutus lasten liikkumiseen. Tutkimussuunnitelma.

Tarsa, Juha: Thoracic outlet syndrooman kuntoutus ja konservatiiviset hoitomenetelmät

Oksanen, Päivi: Fyysisen aktiivisuuden ja kunnon yhteydet ortostaattisiin syke- ja verenpainevasteisiin

Vuorenmaa, Markus: Urheilijan uni ja siihen vaikuttavat tekijät

Vuosi 2015

Jere Asikainen: Liikuntamotivaatioon ja -harrastukseen vaikuttavat tekijät 40–65 –vuotiailla miehillä

Maarit Pekkala: Dynaamisen ortoosin ja botuliinitoksiini - kipsihoidon vaikutus CP-vammaisen lapsen kävelymalliin – vertaileva tutkimus

Katri Lehti: Naispoliisien fyysisessä suorituskyvyssä ja liikunta-aktiivisuudessa tapahtuneet muutokset ikävuosien 30 ja 40 välillä. Tutkimussuunnitelma

Päivi Rossinen: Sohvaperunasta kengänkuluttajaksi - Mielikuvaharjoittelulla lisää kävelyaskeleita istumatyöntekijöiden päivään – Tutkimussuunnitelma

Johanna Huttunen: Luontoliikunnan vaikutukset fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin

Hanna Holopainen: Sporttiskerhon merkitys erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen ja nuoren hyvinvointiin

Juha Vuorijärvi: Sarkopenia: kriteerit ja lihaskuntoharjoittelun merkitys

Jaana Peltola: 8- ja 10-vuotiaiden tyttöjen ja poikien fyysinen suorituskyky ja fyysinen aktiivisuus, tutkimussuunnitelma

Terhi Summa: Luuterveyttä parantavien liikuntainterventioiden tutkimusasetelmat. Kirjallisuuskatsaus.

Vuosi 2014

Hassinen Riitta: Sepelvaltimotaudin ja sen riskitekijöiden vaikutukset maksimisykkeeseen.

Hentilä Aki: Muutokset korkeakouluopiskelijoiden kunto- ja hyötyliikunnassa vuosina 2000–2012, tutkimussuunnitelma.

Hilla Rapo: HIIT:n vaikutukset kestävyyskuntoon ja kehon koostumukseen terveydenhoitaopiskelijanaisilla

Irjala Johanna: Liikuntainterventioiden kustannusvaikuttavuus aikuisten alaselkäkipupotilaiden hoidossa.

Lahtinen-Suopanki Tiina: Lantion kiertosuunnan liikekontrolliin vaikuttavat tekijät ja niiden testaaminen. Kirjallisuuskatsaus.

Orava Marika: Jalkapallovalmentaja lasten ja nuorten terveysliikunnan edistäjänä. Tutkimussuunnitelma.

Pakonen Pirjo: Psyykkinen valmennusprosessi ilmiönä ja juniorihiihdon menetelmänä 2000-luvulla

Rantanen Jaana: Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallisen kuntoutuksen vaikutus ravintotottumuksiin.

Riikonen Heikki: Liikunnan harrastamisen yhteys koettuun työkykyyn ja sairauspoissaoloihin.

Teronen Aija: Nuorten ja nuorten aikuisten alaraaja-amputoitujen liikunta-aktiivisuus.


Vuosi 2013

Andersén Tiina: Äitiyden ja ansiotyössäkäynnin vaikutus pienten lasten äitien liikuntaan ja painonhallintaan.

Jäppinen Johanna: Polvinivelen nivelrustovaurioiden operatiivinen hoito ja kuntoutus liikunnan avulla.

Korhonen Leena: Lokomat-terapian vaikutukset aivohalvauspotilaiden kävelykykyyn. Kirjallisuuskatsaus.

Länsitie Miia: Frisbeegolfharjoittelun fyysinen kuormittavuus. Tutkimussuunnitelma.

Martiskainen Tuula: Lihasvoimapainotteisen liikuntaharjoittelun vaikutus ikääntyvän terveyteen, toimintakykyyn ja elämänlaatuun

Pirhonen Sanna: Huippujalkapalloilijan fyysisistä ominaisuuksista ja niiden kehittämisestä. Kirjallisuuskatsaus.

Salmela Ida:

Savolainen Janne: Polvivammojen riskitekijät ja polvenhallinnan arviointi.

Söderholm Hille: Kestävyyskunnon merkitys työkykyyn vuorotyöläisellä.


Vuosi 2012

Ingman-Hartikainen Sirpa: Terveysliikunta osana lähihoitajan koulutusta ja ammattitaitoa. Minkälaisia tietoja ja taitoja tarvitaan työelämässä ja miten ne on määritelty tutkinnon perusteissa.

Kiiski Laura: Sauvakävelyn harjoitus- ja terveysvaikutukset.

Kokkonen Juha: Liikunta depression hoidossa aikuisilla.

Kuoppa Anna Sofia: A case study: Adapted Physical Activity in Special Schools in Mtwara Region, Southern Tanzania.

Lieke Anna: Liikunta henkisestä työkuormituksesta palautumisessa. Kirjallisuuskatsaus.

Niemi Jorma: Poliisityön kuormittavuus ja fyysisen toimintakyvyn edellytykset työstä selviytymiseen. Kirjallisuuskatsaus.

Pohjola Hanna: Lasten ja nuorten lonkka- ja reisiluun apofyysivammat: Kirjallisuuskatsaus.

Puustinen Tero: Lihasvoimaharjoittelun vaikutus terveyteen liittyvään elämänlaatuun ikääntyneillä.

Ronkainen Tuukka: Vuorotyötä tekevän hoitotyöntekijän elintapojen vaikutus työstä palautumiseen.

Surakka Airi: Näkö- ja kuulonäkövammaisten aikuisten motivointi säännöllisen liikunnan harrastamiseen.


Vuosi 2011

Keränen Katja: Joogan asanaharjoittelun vaikutukset autonomisen hermoston toimintaan.

Kettunen Timo: Lääkehoito ja liikunta.

Kirjavainen Jussi: Savusukelluksen fyysinen kuormittavuus. kirjallisuuskatsaus.

Listola Joni: Jääkiekkovammat. Kirjallisuuskatsaus jääkiekkovammojen ilmaantuvuudesta, tyypeistä ja riskitekijöistä.

Saariniemi Jenna: Aikuisten nivelreumaa sairastavien liikunta ja sen vaikutus toimintakykyyn

Salokangas Veera: Fyysisen kunnon testaus 7 - 10 -vuotiailla lapsilla.


Vuosi 2010

Anttila Pekka: Internetin käyttö terveyden edistämisessä ja liikuntaan motivoiva ohjaaminen.

Hartikainen Heikki: Tyypin I diabeetikko vuoristo-oloissa – Case study.

Jalkanen Marjaana ja Kaipainen Tarja: TULES-kivun vaikutus toimintakykyyn: niska-hartiaseutu ja alaselkä.

Kojo Mikael: Nuorten urheilijoiden selkäkivut ja voimaharjoittelu.

Kuosmanen Reetta: Viulunsoittotyö lihaksiston valottamana.

Porma Sanna: www.liikkujaksi.fi –internet pohjainen terveysliikuntaohjelma –ohjelman sisällön suunnittelua.

Räisänen Anu: Salibandypelaajien nilkkavammat – Voiko lattiamateriaali vaikuttaa vammojen ilmaantuvuuteen?

Tuominen Pipsa: Fyysinen kuormittavuus ja työergonomian ohjaamisen periaatteita hoitotyössä.

 

Vuosi 2009

Haapala Eero: Näkövammaisten terveyskäyttäytyminen. Elintapojen oravanpyörä.

Himanen Antti: Uni ja fyysinen aktiivisuus terveysmittareina.

Holmberg Mirja: Elektromyografia selkätutkimuksissa.

Myllykangas Kimmo: Box and block -näppäryystestin viitearvot 7-vuotiaille.

Nevalainen Henri: Astman riskitekijät ja niihin vaikuttaminen

Nevalainen Maarit: Soveltava uinti osana esteetöntä liikuntaa

Pentikäinen Heikki: Aerobisen harjoittelun ja voimaharjoittelun vaikutus muistiin.

Rajala Eveliina: Äidin elimistön muutokset ja liikunta raskauden aikana. Kirjallisuuskatsaus.

Revonsuo Satu: Ylipainoisen lapsen liikuntakäyttäytyminen

Ruponen Johanna: Yötyön vaikutukset uneen ja terveyteen.


Vuosi 2008

Engberg Elina:

Heino Tarja: Raskaus, liikunta ja energiatasapaino.

Heiskanen Marjo-Riitta: Terveysliikunta ja suomalainen voimisteluliikunta – kohtaavatko ne?

Juntunen Riikka: Säännöllisen kestävyysliikunnan vaikutus hapetusstressiin, antioksidanttisysteemeihin ja
lämpöshokkiproteiineihin sydän- ja luurankolihaksessa.

Kyllönen Harri: Liikkuvuus ja venyttely: Venyttely lisää liikkuvuutta.

Riikonen Veijo:

Väänänen Pirkko: Vanginvartijan toimintakyvyn fyysiset edellytykset.


Vuosi 2007

Heikkinen Tiina: Liikkuminen ja liikuntakäyttäytymisen muuttaminen - liikunnan syyt, esteet ja motivaatiotekijät erityisesti ikääntyvässä väestössä.

Helistén-Mikkola Soile: BoneHealth-konsepti

Jäppilä Eija: TYK-kuntoutujan koettu työkyky ja terveys.

Karppinen Tuula: Ikääntyminen, liikunta ja työkyky.

Lamminpää Satu: Kunnon hieronta. Hieronnan vaikutusmekanismit.

Savolainen Sarianna: Lantionpohjan rakenne ja tutkiminen.


Vuosi 2006

Malinen Eira: CP-vammaisten lasten ja nuorten terveysliikunta.

SIvun alkuun