Steroidireseptorit ja SUMO-muokkaukset geenien luennan säätelijöinä

Solujemme erilaistunut toiminta perustuu perimämme DNA:n ohjelmakoodin erilaiseen luentaan eri solutyypeissä. Transkriptiotekijät ovat DNA:han sitoutuvia proteiinejamme, jotka ohjaavat geeniemme luentaa, transkriptiota, säädellen lähetti-RNA-molekyyliemme tuotantoa ja sitä kautta kaikkien proteiiniemme määrää. Transkriptiotekijöiden toiminnan syvällinen tuntemus on myös välttämätöntä, jotta ymmärtäisimme kuinka solujemme ulkopuolelta tulevat viestit, kuten hormonit ja lääkeaineet, säätelevät geenejämme ja solujemme toimintaa. Steroidihormonien reseptorit, kuten androgeeni (AR)- ja glukokortikoidireseptori (GR), ovat hormoneillaan aktivoituvia transkriptiotekijöitä, jotka ovat lisäksi tärkeitä lääkeaineiden vaikutuskohteita. Välittääkseen vaikutuksensa steroidireseptorit tarvitsevat niiden kanssa vuorovaikuttavia ns. koregulaattoreita, ’apuproteiineja’.  Monet em. apuproteiineista vaikuttavat muokkaamalla kovalentisti niiden kanssa vuorovaikuttavia tumaproteiineja. Nämä kovalentit muokkaukset (PTM:t), kuten lysiinitähteiden asetylaatio, metylaatio ja SUMOlaatio, kohdistuvat transkriptiotekijöiden lisäksi kromatiinin rakenteeseen vaikuttaviin proteiineihin vaikuttaen geenien aktiivisuuteen. Koska PTM:t säätelevät ja välittävät myös muiden solun viestikoneistojen proteiinien välisiä vuorovaikutuksia ja -puhelua, voivat PTM:t kytkeä steroidien viestejä muiden solun viestinvälityskoneistojen toimintaan.

Tutkimusryhmän johtaja

Curriculum Vitae

Jorma J. Palvimo, FT, lääketieteellisen biokemian professori
jorma.palvimo (at) uef.fi