Steroidireseptorit ja SUMO-muokkaukset geenien luennan säätelijöinä

Tutkimus

Tutkimuksemme perustuu vankkaan osaamiseemme geenien luennan säätelystä, steroidihormonien signaalinvälityksestä ja SUMO-muokkauksista. Keskitymme glukokortikoidi- ja androgeenireseptoriin ja niitä muokkaavien SUMO-modifikaatioiden toiminnan selvittämiseen koko perimämme tasolla. Selvitämme kuinka SUMO-modifikaatio säätää perimämme aktiivivisuutta akuutissa solustressissä ja ohjaa keskeisen stressihormonimme, kortisolin, geenivaikutuksia.   Tutkimme myös kuinka SUMO-muokkaukset säätelevät androgeenireseptorin toimintaa eturauhassyöpäsoluissa. Mallisysteemeinä käytämme viljeltyjä ihmisen solulinjoja. Käytössämme on ajantasaiset biokemian, solu- ja molekyylibiologian menetelmät, ml. koko perimän kattavat DNA-sekvensointi- ja proteomiikan tekniikat yhdistettyinä bioinformaattisiin analyyseihin. Nämä yhdessä mahdollistavat hormonaalisten geenien säätelyn systemaattisen analysoinnin.  

 

Tutkimuksen merkitys

Saatava uusi tieto paljastaa mekanismin, jolla SUMOylaatio ohjaa solustressissä geeniohjelmiemme luentaa ja se auttaa samalla ymmärtämään paremmin prosesseja, jotka ovat häiriintyneet SUMOylaation muutoksiin ja solustressiin liitetyissä sairauksissa, kuten syövissä. Koska androgeenireseptorilla on kriittinen merkitys eturauhassyövän synnyssä ja etenemisessä, on tuloksillamme potentiaalisia sovellutuksia eturauhassyövän diagnostiikassa ja uusien androgeenireseptoria säätelevien lääkeainemolekyylien kehittelytyössä. Glukokortikoidit ovat keskeisiä lääkkeitä mm. erilaisten tulehdustilojen ja autoimmuunisairauksien hoidossa. Tutkimuksemme voivat täten tarjota myös työkaluja uudentyyppisten glukokortikoidien kehitystyöhön.

Rahoittajat

Suomen Akatemia, Sigrid Juséliuksen säätiö, Syöpäjärjestöt, Itä-Suomen yliopiston molekyylilääketieteen tohtoriohjelma

Yhteistyötahot

J. Krijgsveld & G. Sigismondo (Heidelberg, Germany), C. Libert (Gent, Belgia), G.L. Hager (Bethesda, USA), A. Pichler (Freiburg, Saksa), F. Zhang, P. Sipilä & M. Poutanen, N. Kotaja (Turun yliopisto), L. Sistonen (Åbo Akademi, Turku), M. Varjosalo, (Helsingin yliopisto), V.-M. Kosma & A. Mannermaa (UEF).

Julkaisut