Tehtävien lähdemateriaali

Tehtävissä tarkasteltava ”semikodoni” on kuvitteellinen lääkeaine, joka muistuttaa joissakin suhteissa todellista oksikodonia. Lähdemateriaalina on käytetty seuraavia tieteellisiä julkaisuja oksikodonin farmakokinetiikasta (linkit tarkistettu 30.11.2015):

Laskimonsisäisesti annetun oksikodonin farmakokinetiikka
Saari TI, Ihmsen H, Neuvonen PJ, Olkkola KT, Schwilden H: Oxycodone clearance is markedly reduced with advancing age: a population pharmacokinetic study. British Journal of Anaesthesia 108 (3): 491-498, 2012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22201184

Oksikodonitablettien farmakokinetiikka, erityisesti säädellysti oksikodonia vapauttavat tabletit
Mandema JW, Kaiko RF, Oshlack B, Reder RF, Stanski DR: Characterization and validation of a pharmacokinetic model for controlled-release oxycodone. British Journal of Pharmacology 42(6): 747-756, 1996
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8971431

Oksikodonin ja itrakonatsolin välinen yhteisvaikutus (metabolian inhibitio)
Saari TI, Grönlund J, Hagelberg NM, Neuvonen M, Laine K, Neuvonen PJ, Olkkola KT: Effects of itraconazole on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of intravenously and orally administered oxycodone. European Journal of Clinical Pharmacology 66(4): 387-397, 2010
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20076952
 
Oksikodonin ja rifampisiinin välinen yhteisvaikutus (metabolian induktio)
Nieminen TH, Hagelberg NM, Saari TI, Pertovaara A, Neuvonen M, Laine K, Neuvonen PJ, Olkkola KT:
Rifampin greatly reduces the plasma concentrations of intravenous and oral oxycodone. Anesthesiology 110(6): 1371-1378, 2009
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19417618