Tehtävien tarkoituksena on opettaa farmakokinetiikan perusteita.

Tehtävät poikkeavat todellisuudesta ainakin seuraavilta osin:

1)    Tarkasteltava kipulääke ”semikodoni” on kuvitteellinen lääkeaine. Se muistuttaa oksikodonia joissakin suhteissa, mutta tarkoituksena ei ole missään tapauksessa antaa annossuosituksia oksikodonin käytöstä.

2)    Hoidettavan leikkauspotilaan farmakokineettiset parametrit tunnetaan tarkasti, vaikka todellisuudessa asia ei ole näin. Todellisuudessa käytettävissä on hoidettavaa potilasta muistuttavan ”tyypillisen potilaan” farmakokineettiset parametrit, mutta yksittäinen potilas voi poiketa tästä tyypillisestä potilaasta varsin paljon. Todellisuus on siis haastavampi kuin nämä tehtävät.

3)    Tehtävissä on käytössä reaaliaikainen tieto lääkeaineen pitoisuudesta potilaan plasmassa, vaikka todellisuudessa tätä tietoa ei ole saatavissa. Lääkeaineen plasmapitoisuuksia mitataan vain tarkoin valituille ”ongelmallisille” lääkeaineille ja tällöinkin tieto saadaan useamman tunnin viiveellä. Käytännössä lääkäri ja muu hoitohenkilökunta joutuu arvioimaan lääkityksen onnistusta seuraamalla lääkevaikutuksen voimakkuutta ja mahdollisten haittavaikutusten ilmaantumista. Todellisuus on siis tässäkin suhteessa haastavampi kuin näissä tehtävissä.