Työajan kohdentamisen ohjeistus koronavirustilanteen aiheuttamaan etätyöhön liittyen  

Yliopiston kokonaistalouden kannalta on erittäin tärkeää, että täydentävän rahoituksen hankkeet jatkuisivat mahdollisimman normaalisti poikkeustilanteesta huolimatta. Maanantaina 23.3.2020 Itä-Suomen yliopiston tutkimusneuvosto on keskustellut koronavirustilanteen vaikutuksista täydentävän rahoituksen hankkeisiin.   

Tutkimusneuvosto linjasi, että täydentävän rahoituksen projektien vastuullisten johtajien tehtävänä on miettiä, miten projektia toteutetaan tutkimussuunnitelman mukaisesti etätyönä. On suunniteltava, mitä tutkimussuunnitelman mukaista työtä hankkeen työntekijät voivat tehdä tilanteessa, jossa työntekijän pääasialliset työtehtävät ovat esimerkiksi laboratoriotyötä. Myös normaalit vapaajaksot työn mahdollistamalla tavalla voivat tulla keskusteluun. Projektien johtajien on tarkasteltava tai tarvittaessa päivitettävä tutkimussuunnitelmia siitä näkökulmasta, että työntekijöille löytyisi tutkimussuunnitelman toteutuksen mukaista työtä etätyön ajaksi. Mikäli tutkimussuunnitelmaa jouduttaisiin päivittämään, on muistettava tarkistaa, mitä muutos edellyttää rahoittajan suuntaan mahdollinen muutoshakemus).  

Projekteissa työskentelevien tutkijoiden työaikaa ei saa ilman lupaa siirtää yksikön täydentävän rahoituksen yleiskustannuspalautuksen projektille tai perusrahoitukselle. Ensisijaisesti vastuullisen johtajan on oltava yhteydessä laitosjohtajaan ja käytävä läpi laitosjohtajan kanssa mahdolliset ongelmatilanteet. Mikäli projektin vastuullinen johtaja ja laitosjohtaja eivät keksi yhdessä ratkaisua siihen, miten työtä voidaan toteuttaa etätyönä, tällöin laitosjohtaja on yhteydessä dekaaniin. SoleTM järjestelmässä kohdekoodia 9999 Koronavaikutukset ei saa käyttää ilman erillistä dekaanin hyväksyntää (edellä kuvattu menetelmä). Työajan kohdentamista seurataan erityisen tarkasti.