Opetuksen järjestäminen

(Päivitetty 19.8.2020 klo 10.35.)

Uusille opiskelijoille järjestetään mahdollisimman paljon lähiopetusta yhteisöön sitoutumisen varmistamiseksi. Muutoin syyslukukaudella järjestetään lähtökohtaisesti etäopetusta, paitsi kursseilla, joilla etäopetus ei ole mahdollista. 

Lähiopetus organisoidaan turvallisuudesta huolehtien. Yhdessä tilassa on kerralla opettaja mukaan lukien korkeintaan 50 henkilöä ja henkilöiden välillä on vähintään 1,5 metrin turvaväli. 

Yleisiä tenttejä ei edelleenkään järjestetä, mutta pienryhmätenttejä opettajan valvomana on mahdollista toteuttaa, kunhan turvaväleistä huolehditaan. Maksimihenkilömäärä 50 henkeä. 

Turvaväleistä pystytään huolehtimaan myös kaikissa UEFin exam-tiloissa. Varattavissa on ainoastaan osa tilojen koneista ja opiskelija saa tenttiaikaa varatessaan tiedon, millä koneella hänen tulee tenttinsä tehdä. Opiskelija ei siis pysty suorittamaan tenttiä millä tahansa tilassa olevalla koneella. Maskien käytöstä exam-tenteissä ohjeistetaan erikseen.

UEF suosittelee tällä hetkellä maskia opetustilanteisiin, joissa turvaväleistä ei voida huolehtia (esim. laboratorio-opetus). Tällaisiin opetustilanteisiin yliopisto on varannut maskit sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Lisäksi maskeja käytetään asiakaspalvelupisteissä, joihin ei ole asennettu suojaavaa pleksiä. Yliopisto seuraa valtakunnallisten maskiohjeistusten kehittymistä. Opiskelijat saavat maskit henkilökunnalta tilaisuuksissa, joissa niitä tarvitaan.  Itä-Suomen yliopiston maskisuositus: https://www3.uef.fi/fi/koronavirus/-/asset_publisher/WOgTYSBNI8cW/content/ita-suomen-yliopistolle-kasvomaskisuositus

Riskiryhmään kuuluville opiskelijoille suositellaan, etteivät he tulisi kampukselle ja osallistuisi lähiopetukseen. Tarkemmat ohjeet löytyvät täältä: https://www3.uef.fi/-/ohjeistus-vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmaan-kuuluville-opiskelijoille-opintojakson-suoritustapaan-liittyvat-jarjestelyt-syyslukukaudella-2020 

Syyslukukaudella 2020 kurssi-ilmoittautuminen on pakollista. Lisäksi opetushenkilökunnalla on oltava listat lähiopetukseen osallistuneista opiskelijoista.

Orientaatiossa, tuutoroinnissa ja muissa opiskelijoita kokoavissa tapahtumissa noudatetaan edellä mainittuja yliopiston antamia turvallisuusohjeita. Tuutorointi järjestetään pienryhmissä ja pääosin etänä.

Opetukseen ja opiskeluun liittyviä ohjeita on koottu Kamuun: https://kamu.uef.fi/student-book/koronavirus

Kevään opetusjärjestelyistä (mukaan lukien opiskelijavaihdot ja pääsykokeet) päätetään syyskuun alussa.