Matkustaminen

Työmatkustusta korkean koronavirusriskin maihin tulee pääsääntöisesti välttää aina. Työmatka voi kohdistua korkean riskin maahan ainoastaan erittäin painavista syistä, ja matkan välttämättömyys yliopiston työtehtävien hoidon kannalta tulee arvioida tarkasti esimiehen kanssa.

Arvioinnissa tulee huomioida, että yliopiston matkavakuutus ei korvaa riskimaassa tapahtuvasta koronavirukseen sairastumisesta aiheutuvia kuluja, jotka maasta riippuen voivat nousta hyvinkin korkeiksi. Lue vakuutusyhtiö Protectorin tiedote matkavakuutuksesta ja koronaviruksesta.

Suomen hallitus tarkastelee maahantulon rajoituksia noin kahden viikon välein, ja viimeisin tieto rajoituksista löytyy valtioneuvoston verkkosivuilta. Riskimaista palaavien tulee jäädä THL:n ohjeiden mukaiseen karanteeniin.

1.10.2020 alkaen suositellaan kahta vapaaehtoista koronatestiä matkustajille, jotka tulevat Suomeen korkeamman koronailmaantuvuuden maista, joista maahantuloa rajoitetaan Suomessa. Poikkeuksena on se, että Suomessa voi käydä työssä Ruotsista ja Virosta ilman omaehtoista karanteenia tai testauksia. Samoin Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan maarajalla rajayhteisöjen asukkaiden liikenne on karanteenivapaata.

Vapaaehtoisten koronatestien avulla maahantulija voi lyhentää suositeltua 14 vuorokauden omaehtoista karanteeniaan. 

Korkeamman ilmaantuvuuden maasta palatessaan Suomessa asuva voisi halutessaan lyhentää 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia siten, että hakeutuu koronatestiin heti Suomeen saavuttuaan lentokentällä tai satamassa ja toiseen testiin kotipaikkakunnalla aikaisintaan 72 tunnin jälkeen ensimmäisen testin ottamisesta. 

Muille maahantulijoille suositellaan ensimmäistä koronatestiä enintään 72 tuntia (3 vuorokautta) ennen Suomeen saapumista. Toiseen koronatestiin tulisi mennä aikaisintaan 72 tuntia (3 vrk) Suomeen saapumisen jälkeen. Toisen testin tulokseen saakka maahan saapujan tulisi olla omaehtoisessa karanteenissa majapaikassaan. Omaehtoinen karanteeni päättyy, jos testitulos on negatiivinen.  Jos testitulos on positiivinen, lääkäri määrää henkilön karanteeniin, kunnes hän on parantunut.

Jos matkustaja oleskelee Suomessa alle kolme vuorokautta (alle 72 h), hänen ei tarvitse olla karanteenissa eikä mennä toiseen koronatestiin. 

Maista, joiden osalta matkustusrajoitukset on poistettu, tulevilta henkilöiltä ei vaadita 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia. Työmatkustus näihin maihin sekä vierailijoiden vastaanottaminen näistä maista on sallittua. Sama linjaus koskee myös opiskelijoita harjoittelujen tai muiden opiskeluun liittyvien matkojen (esim. kenttäkurssit tai muut ekskursiot) osalta. Opiskelijavaihdot on kuitenkin peruttu syyslukukauden osalta. Kevätlukukaudella 2021 opiskelija- ja henkilökuntavaihdot on sallittu yliopiston omien, THL:n ja ulkoministeriön, sekä vaihtokohteiden maiden ja oppilaitosten ohjeita noudattaen.

  • Matkustaminen ja vierailut kotimaan sisällä ovat sallittuja. 
  • Kampuksille ei voi tulla 14 vuorokauteen, jos henkilö saapuu korkeamman koronailmaantuvuuden maasta.  1.10. 2020 alkaen omaehtoista karanteenia on mahdollista lyhdentää kahdella vapaaehtoisella koronatestillä.
 

Maahantulorajoitusten tilanne 19.9.2020 (Lähde: valtioneuvosto):

 

Kotimaan matkat
Valtioneuvosto on poistanut kotimaan matkailua koskevat rajoitukset ja kotimaassa voi matkailla turvallisuussuosituksia noudattaen.