Yliopiston tilojen käyttö

(Päivitetty 16.6.2020 klo 16.)

Suomi on hiljalleen palaamassa normaaliin. Poikkeusolot ovat päättyneet 16.6.2020, mutta poikkeusolojen päättyminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tilanne ja epidemian uudelleen kiihtymisen uhka olisi ohi.

Itä-Suomen yliopiston henkilöstö palaa kampuksille vaiheittain tulevan kesän ja alkusyksyn aikana, mutta opetus jatkuu pääosin verkossa myös syyslukukaudella. Kaikissa tilanteissa otetaan huomioon viranomaisten antamat rajoitukset ja ohjeistukset siten, etteivät terveys ja turvallisuus vaarannu.

Yliopistojen tilojen käyttöä opetukseen hallitaan edelleen tartuntatautilain mukaisilla toimilla. Lähiopetukseen on mahdollista palata hallitusti ja porrastetusti AVI:n määräämien rajoitusten päätyttyä 14.5. Yliopisto noudattaa opetuksen järjestelyissä kesällä ja syksyllä OKM:n ja THL:n 11.5. antamaa ohjetta:

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohjeita+tartunnantorjunnasta+oppilaitoksille+ja+korkeakouluille/48700d36-8e93-331d-c7c3-39801a450037/Ohjeita+tartunnantorjunnasta+oppilaitoksille+ja+korkeakouluille.pdf

 

Tilojen käyttö ja työskentely yliopistolla  
Yksikön johtajan lupaa kampuksella käyntiin ei enää 17.6. alkaen tarvita, vaan ilmoitus yksikön johtajalle tai hänen määräämälleen henkilölle yksikössä sovitulla tavalla riittää. Kunkin yksikön johtajalla on kuitenkin aina oltava tieto yliopistolla kulloinkin työskentelevistä henkilöistä. Tätä tietoa tarvitaan mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseksi.

Kaikkien kampuksella kävijöiden (opiskelijat, henkilöstö, vierailijat) on noudatettava seuraavia perusohjeita:

  • Tule kampukselle vain terveenä.
  • Pese kädet heti kampukselle tultuasi sekä säännöllisesti usean kerran päivässä. Käsidesiä käytetään, kun käsien peseminen ei ole mahdollista.
  • Pidä 1,5–2 metrin turvaväli muihin.
  • Älä kättele äläkä halaa muita.
  • Käytä suojakäsineitä työskennellessäsi yhteiskäyttölaitteilla.
  • Suosi etäkokouksia aina kun mahdollista.

Paluu kampukselle tapahtuu vaiheittain 17.6. alkaen
Suurin osa yliopiston henkilöstöstä jatkaa etätöiden tekemistä vielä kesän ajan. Töihin palaavat 17.6. alkaen, eli valintakokeiden päättymisen jälkeen, ne henkilöt, joiden työskentely vaatii läsnäoloa kampuksella sekä henkilöt, jotka haluavat palata lähitöihin tässä vaiheessa (ei riskiryhmiin kuuluvat). Kampuksella työskentelevän henkilöstön määrä ei saa ylittää puolta normaalista.

Elokuun alusta alkaen yksikköjen henkilöstö palaa töihin siten, että yliopiston tiloissa työskentelevien henkilöiden määrä ei ylitä puolta normaalista. Kukin yksikkö voi itse päättää, millä tavalla henkilöstön paluu järjestetään. Yksikön johdolla on oltava tieto kampuksella kulloinkin työskentelevistä henkilöistä. Mikäli yleinen koronatilanne sen mahdollistaa, koko yksikön henkilöstö palaa kampukselle syksyn aikana. Riskiryhmäläiset jäävät kuitenkin edelleen etätöihin ja heidän osaltaan paluu linjataan myöhemmin.

Opetus- ja tutkimushenkilöstön ei tarvitse palata kampukselle syksyn aikana, mikäli tarvetta ei ole. Vain välttämätön opetus järjestetään lähiopetuksena syyslukukauden 2020 aikana.

Tutkimus

Tutkimusta tehdään pääsääntöisesti etätyöskentelynä toistaiseksi. Tutkimustoimintaa voidaan tehdä yliopiston tiloissa silloin, kun tutkimuksen teko edellyttää läsnäoloa yliopiston tiloissa ja viranomaisohjeistukset sen mahdollistavat. Tällaisia ovat esimerkiksi kenttätutkimus, laboratoriotutkimus, yliopiston tiloissa tehtävä kliininen tutkimus ja yliopiston suojattuja tietoliikenneyhteyksiä vaativa tutkimus. Tiloissa voi olla rajoitettu määrä henkilöstöä kerrallaan ja kunkin laboratorion tai tutkimustilan osalta noudatetaan turvallisuus- ja terveysohjeistuksia sekä kokoontumisrajoituksia.

Yksikön johtajan lupaa kampuksella käyntiin ei enää 17.6. alkaen tarvita, vaan ilmoitus yksikön johtajalle tai hänen määräämälleen henkilölle yksikössä sovitulla tavalla riittää. Kunkin yksikön johtajalla on kuitenkin aina oltava tieto yliopistolla kulloinkin työskentelevistä henkilöistä. Tätä tietoa tarvitaan mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseksi.

Nykyiset kenttätutkimusohjeet ovat edelleen voimassa. Maastotutkimusta tai muuta yliopiston ulkopuolella tehtävää tutkimusta on mahdollista tehdä huomioiden yleiset suojautumisohjeet ja seuraavat rajoitukset:

– Tutkimukseen käytettävää välineistöä voi hakea yliopiston tiloista ilmoittamalla asiasta yksikön johtajalle ja noudattamalla yliopiston ja viranomaisten yleistä ohjeistusta infektioriskin välttämiseksi.

– Tutkimukseen liittyvässä matkustamisessa on noudatettava yleisiä turvaohjeita ja ulkomaille matkustaminen on kiellettyä.

– Tutkimuskohteessa tulee noudattaa yleisiä ohjeita, kuten että yli 50 hengen kokoontumisia ei saa järjestää, sekä noudattaa mahdollisesti kohdepaikkaa koskevia tai paikan päällä annettuja ohjeita.

– Tutkimustyöhön eivät missään olosuhteissa saa osallistua riskiryhmiin kuuluvat, eivätkä sellaiset, jotka ovat sairaana ja joilla on infektioon liittyviä oireita.

– Nämä ohjeet koskevat vain tutkimustyötä. Vain välttämätön opetus järjestetään lähiopetuksena syyslukukaudella 2020 aikana.

Lisäksi tarkennuksena yliopiston tiloissa tapahtuvaan tutkimukseen:

– Yksikön / laitoksen/osastonjohtajalla on oltava aina tieto siitä, ketä tiloissa työskentelee.

– Johtaja vastaa siitä, ettei samassa tilassa työskentele missään vaiheessa yli 50 henkilöä ja minimietäisyys on henkilöiden välillä 1,5–2 metriä.

– Tutkimukseen liittyvä analyysi- ja kirjoitustyö, mikä voidaan toteuttaa etänä, tehdään edelleen etänä.

– Ryhmätapaamiset toteutetaan videopalavereina.

– Yhteiskäyttölaitteiden käyttäjillä tulee olla suojakäsineet koko ajan.

– Riskiryhmään kuuluvat eivät saa osallistua fyysisesti tutkimukseen lainkaan.

– Tiloihin ei tulla lainkaan oireisena tai sairaana.

 

Milloin voin jatkaa opinnäytetyöni kokeellista osuutta yliopiston laboratoriossa? (Päivitetty 29.5.2020 klo 8.00.)
Opinnäytetöiden kokeellisten töiden osalta noudatetaan UEFin tutkimustyötä koskevia linjauksia ja turvallisuusohjeita. Välttämätöntä tutkimustyötä voidaan näin ollen jatkaa kampuksen tiloissa 14.5. alkaen. Opinnäytetöiden osalta kokeellisen osion välttämättömyyden arvioi esim. tutkimusryhmän johtaja, esimies tai ohjauksesta vastaava henkilö. Ota siis ensin yhteyttä opinnäytetyösi ohjaajaan. Tämän jälkeen osaston tai laitoksen johtaja voi myöntää luvan kampuksen tilojen käyttöön. Elo- ja syyskuun osalta tulee huomioida samoissa tiloissa mahdollisesti annettava kurssimuotoinen opetus – samoille ajankohdille ei voi myöntää ko. tiloihin.

Kulkeeko sisäinen posti? (Päivitetty 19.3.2020 klo 1.50)
Saapuva ja lähtevä sekä kampusten välinen posti hoidetaan. Kirjaamon posti noudetaan yliopistolta säännöllisesti.

Ovatko kassat avoinna? (Päivitetty 19.3.2020 klo 1.50)
Eivät ole. Kassat on suljettu toistaiseksi. Tarvittaessa palveluja tai tuotteita voidaan laskuttaa.

Minun pitäisi palauttaa avaimeni ja kulkutunnisteeni, mutta yliopisto on kiinni. Kuinka toimin? (Päivitetty 27.3.2020 klo 5.30)
Avaimet ja kulkutunnisteet voi palauttaa toimitilapalvelujen avainpalautusluukkuun suljetussa kirjekuoressa. Liitä mukaan yhteystietosi (nimi + puh + sähköpostiosoite) sekä tarvittaessa tilinumerosi pantin palautusta varten. Tilinumeron voit laittaa halutessasi erikseen sähköpostilla. Avainpalautusluukku sijaitsee Kuopiossa Snellmanian B-ovessa, 1.kerroksessa lastaussillan yhteydessä (virastomestareiden tilat) sekä Joensuussa Aurora B ulko-ovi aulaan, virastomestarin palvelupisteen oven vieressä (YTHS:n aukioloaikojen mukaan).