Yleisiä etätyölinjauksia

Kun työnantaja määrää henkilön etätöihin, toimitaan seuraavasti:

1.    Niissä tehtävissä, joissa voidaan tehdä etätöitä kotoa käsin, työnteko ja palkanmaksu jatkuu normaalisti.
2.    Tehtävissä, joissa työnantaja määrää etätöihin, mutta henkilö ei voi tehdä työtään etänä, palkanmaksu jatkuu normaalisti poissaolon ajan. Esimies selvittää mahdollisuuden teetättää muita, etätyöhän soveltuvia työtehtäviä.
3.    Mikäli työntekijä on tänä aikana sairaana, hänelle on oikeus sairausajan palkkaan TES:n mukaisesti. Tällöin työntekovelvoitetta ei ole.
4.    Mikäli tartuntataudeista vastaava lääkäri määrää tartuntatautilain nojalla ja altistuksen tai sen epäilyn perusteella eristykseen, on henkilöllä TES:n nojalla oikeus sairausajan palkkaan.
5.    Mikäli tartuntataudeista vastaava lääkäri määrää henkilön tartuntatautilain nojalla ja altistuksen tai sen epäilyn perusteella karanteeniin,
a.    henkilöllä voi olla työntekovelvoite, mikäli henkilö on työkuntoinen ja hänellä on etänä hoidettavia tehtäviä. Tallöin yliopistolla on palkanmaksuvelvoite.
b.    Mikäli henkilö on karanteenissa, eikä ole työkykyinen tai ei tee työtä, hän on oikeutettu tartuntatautipäivärahaan. Yliopisto ohjeistaa asian ao. henkilöille erikseen, mikäli karanteeni- tai eristystapauksia tulisi.

Etätyö ja tarkemmat tehtävät sen aikana sovitaan aluksi suullisesti esimiehen kanssa. Etätyön jatkuessa myös kirjallinen sopimus voi tulla tarpeelliseksi, mikäli esimies tai työntekijä sitä vaatii. Tällöin Heimossa olevaa kirjallista etätyöpohjaa voi käyttää etätyösopimuksen laatimiseen.

Lisätietoja: Anne Sulkakoski (Kuopion kampus) ja Kirsti Kyyrönen (Joensuun kampus)
Päivittäinen työaika on työehtosopimuksen mukainen työaika. 

 

Vakuutuksista

Lakisääteinen työtapaturmavakuutus on voimassa myös etätyössä. Se kattaa kuitenkin vain välittömästi työnteon yhteydessä syntyneitä tapaturmia. Sen sijaan esimerkiksi wc -käynneillä, kahvitauoilla tai lounastauoilla sattuneita tapaturmia vakuutus ei korvaa. Etätyöhön ei myöskään liity matkaa kotoa vakituiselle työntekopaikalle, jolloin normaalisti työtapaturmavakuutuksen piirissä olevat poikkeamat työmatkasta (esim. työmatkan aikana ruokakaupassa käyminen tai lapsen hakeminen hoitopaikasta) eivät kuulu vakuutuksen piiriin etätyötä tehtäessä. Välittömästi työhön liittyväksi tapaturmaksi on katsottu esimerkiksi tilanne, jossa työntekijä on hakenut autosta työtarvikkeita ja matkalla autolta takaisin liukastunut. Olennaista oli se, että kävely autolle liittyi yksiselitteisesti ja olennaisesti pelkästään työtehtävien hoitamiseen. Käytännössä työtapaturmavakuutuksen korvauspiiri jää etätyössä siis melko rajalliseksi.

Itä-Suomen yliopisto on ottanut 2.4.2020 alkaen erillisen etätyövakuutuksen, jolla laajennetaan työntekijöiden turvaa etätyön aikana. Etätyövakuutus kattaa työnteon normaalien taukojen, kuten wc -käyntien tai kahvitaukojen tai muun sisätiloissa liikkumisen aikana sattuneet tapaturmat. Vapaa-aika, kaupassakäynnit ja lasten kuljetukset jäävät kuitenkin myös etätyövakuutuksen ulkopuolelle.

 

Etätyövakuutuksen korvausmäärät ovat:

Hoitokulut 10 000 €

Invaliditeetti  30 000 €

Kuolema 30 000 €