Lapset ammateissa

Projektissa tutustutaan päiväkodin lasten kanssa ammatteihin tieto- ja viestintäteknologian välineiden (esim. Green-screenin) avulla. Projektiin osallistuu kaksi tiedekasvatusyritystä, päiväkodin henkilöitä sekä hankkeemme henkilöitä.

Syksyllä 2018 (viikko 50) aloitettiin opetuskokonaisuuden "Ammatit ja niissä tarvittavat tiedot ja taidot" suunnittelu ja ideointi. Opetuskokonaisuuden suunnitteluun osallistui koko päiväkodin henkilökunta, yrittäjät sekä hankehenkilöstö. Lasten huoltajien toiveesta opetuskokonaisuudessa huomioitiin ammatit, päiväkodin ulkopuoliset oppimisympäristöt sekä tieto- ja viestintäteknologia. Oppimisympäristöjen osalta tiedeyrittäjät hyödynsivät Itä-Suomen yliopiston GreenScreen-tekniikkaa sekä tekivät yhteistyötä usean eri paikallisen yrityksen kanssa (esimerkiksi kampaaja, leipomo, kirjapaino, ratsastustalli).  

Yrittäjille mahdollistui rakentaa ja testata tuotepaketti, jossa yhteiskuntalähtöisyys (SSI) sekä ammatit on vahvasti esillä tiedeopetuksessa. Yrittäjiltä saadun palautteen mukaan erityisesti yliopiston mahdollistama tuki tieto- ja viestintäteknologian osalta oli tärkeä. Hankehenkilöstön asiantuntemusta hyödynnettiin erityisesti tietosuojan osalta sekä yhteisideoinnissa yrittäjien ja päiväkodin henkilöstön kanssa. Yrittäjät esittelivät projektia Itä-Suomen yliopiston oppimisympäristöseminaarissa (esittelyvideo katsottavissa tämän kappaleen jälkeen).  Päiväkodin henkilökunta oli tyytyväinen hankkeen henkilöstön kanssa toimimiseen.

Projekti oli erittäin onnistunut. Hankehenkilöstö oli mukana päiväkodilla järjestetyssä projektin esittelytilaisuudessa to 14.3.2019. Tilaisuudessa oli läsnä myös lasten vanhemmat. Myös yhteistyöyritykset oli kutsuttu tapahtumaan mukaan. Vanhemmilta saatu palaute oli pelkästään myönteistä. Vanhemmat korostivat sitä, että lapset olivat tehneet haastatteluja kotona vanhempien työstä. Lapset olivat myös innokkaana kertoneet retkistä ja vierailuista yrityksiin. Lasten toiveammatteja olivat projektin alussa tanssija, urheilija, ohjelmoija, merikapteeni, liikunnanohjaaja, astronautti ja mörkö.  

Päiväkodin henkilökunnasta haastateltiin toukokuussa 2019 erikseen projektiin osallistuneet lastentarhanopettajat sekä lastenhoitajat. Henkilökunnan kokemukset projektista olivat pelkästään myönteiset. Henkilökunta kertoi haastattelussa: “Hyvää oli se, että rohkaistui kysymään lisää tieto- ja viestintäteknologiasta. Eihän siinä mitään menetä, jos kokeilee.” Hoitajat arvostivat myös “projektin moninaisuutta”. Hanke oli hyvä esimerkki myös siitä, että vanhemmat saatiin päiväkodin toimintaan mukaan. Päiväkodille tuli tutuksi lähialueen yritykset ja päiväkoti jatkaa projektia myös seuraavana vuonna. Tieto- ja viestintäteknologian osalta osa henkilökunnasta koki saaneensa paljon ja osa on jo ennestään osannut. Tärkeimpänä tuloksena oppimisympäristöjen näkökulmasta on se, että:
“päiväkodin lähialueet tulivat tutuiksi. Samalla opittiin myös hyviä käytöstapoja, tehtiin kysymyksiä ja tervehdittiin".
"Oppimisprojektissa hyvää oli myös se, että positiivisen pedagogiikan kautta edettiin”.
"Oppimisympäristö laajeni päiväkodin ulkopuolelle”