Äänimaisema

Projektissa suunnitellaan ja toteutetaan kaksi äänimaisemaa koulun eri paikkoihin 7.-luokkalaisten oppilaiden, heidän opettajiensa sekä yrittäjän yhteistyönä. Mukana on hankkeemme henkilöitä sekä opettajaopiskelija.

Käytännön toteutus Nepenmäen koulun kanssa toteutui keväällä 2019.  Nepenmäen koulun sekä yrittäjän toiveesta mukaan kehittämistyön havainnointiin ja oppilaiden kokemusten kartoittamiseen otettiin mukaan luokanopettajaopiskelija Venla Koivisto. Koiviston Pro gradu -tutkielman alustava nimi on “Oppilaiden kokemuksia koulun äänimaisemasta ja sen suunnittelusta”.  Pro gradu –tutkielma valmistuu syksyn 2019 aikana. Nepenmäen koulusta hankkeeseen osallistui opettaja.  Alustavien tutkimustulosten mukaan äänimaiseman rakentamiseen osallistuneet 7. luokan oppilaat kokivat projektin myönteisenä. Aktiivisesti käytännön toteuttamiseen osallistui myös koulusta xxxx. Projektin käytännön toteutusta vaikeutti hieman se, että mukana oli vain yksi opettaja. Alkuperäisen suunnitelman mukaan projektiin oli tarkoitus osallistua myös useampi muu opettaja. Äänimaiseman suunnitteluun olisi hyvä päästä osallistumaan myös koko henkilökunta. Oman haasteensa äänimaisemaprojektille tuo myös se, että koulu on yhteinäiskoulu. Alakoulun oppilaiden toiveet ja odotukset äänimaisemista ovat/voivat erilaiset kuin yläkoululaisten.

Projektissa mukana:

Yritys:
SF-Sound Oy

Koulutusorganisaatio:
Nepenmäen koulu