Väitöskirjat

Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella tarkastetut väitöskirjat.

2019

Ahonen, Talvikki: Nykyaikainen kirkkoturvatoiminta Suomessa

Akintayo, Thomas: Multiculturalism in international social work: a model for professional practice

Kostilainen, Harri: Finding a niche: social enterprises and the public service reform in Finland

Puurunen, Piia: Jane Addamsin sosiaalityön käsityksen rakentuminen

Ray, Devdatta: Essays on economic growth, health and inequality in developed and less developed countries

Timonen-Kallio, Eeva: Professional residential child care practice: empirical investigations and theoretical conceptualization as social pedagogy informed expertise

Törölä, Miisa: Polkuja oikeuspsykiatrian potilaaksi: suomalaisten syyntakeettomiksi arvioitujen rikoksentekijöiden sosiaalinen tausta, laitoshoitourat ja yhteiskunnallinen asema

2018

Asikainen, Jouni: Lääkehuoltopalvelujen toiminnallisena vaihtoehtona keskittämislähtöinen verkostoyhteistyö

Baldschun, Andreas: The occupational well-being of child protection social workers: theoretical conceptualization and empirical investigations among Finnish statutory social workers

Laihiala, Tuomo: Kokemuksia ja käsityksiä leipäjonoista: huono-osaisuus, häpeä ja ansaitsevuus

Lund, Pekka: Christian Faith and Recovery from Substance Abuse

Makkonen, Sari: Perintöönsä sidotut: Puolan sosiaaliturvajärjestelmän muotoutuminen transformaatioprosessissa vuosien 1989-2004 välisenä aikana

Pakarinen, Eine: Maahanmuuttajien ohjaus työvoimahallinnossa ja aikuiskoulutuksessa:
kohti interkulttuurista ohjausta

Rannikko, Anni: Kamppailua kunnioituksesta. Vaihtoehtoliikunnan alakulttuurien moraaliset järjestykset

Riekkinen-Tuovinen, Sointu: Sosiokulttuurista vanhustyötä paikantamassa: tutkimus erilaisissa vanhusten asumisympäristöissä

Viren, Eetu: Raha ja työvoima: tutkimus rahasta yhteiskunnallisena suhteena, sen voimasta ja vaikutuksista työvoiman luokkakokoonpanoon

2017

Alho, Sirkka: Perheiden tukena: tutkimus kasvatus- ja perheneuvolatyöstä ja kollektiivisesta identiteetistä asiantuntijoiden tulkitsemina

Barzoki, Meysam Haddadi: Sexual Consumer Culture: explanation of shopping and self-sexualizing behavior in the light of sexual objectification

Ohisalo, Maria: Murusia hyvinvointivaltion pohjalla: leipäjonot, koettu hyvinvointi ja huono-osaisuus

Ranta, Sirkku: Ammattiin kasvattamisen aikakuri: kokin perustutkintokoulutuksen aika työläiseksi opettamisen tilana

Riske, Susann: Generationengerechtigkeit in der deutschen Grundschulbildung

2016

Issakainen, Mervi: Youth depression: Young people´s distress in relation to the cultural conceptions of depression

Kosonen, Toni: Opiskeleva ammattimies, yhteiskuntaluokka ja sukupuoli. Tutkimus ammatilliseen aikuiskoulutukseen osallistuvista työläismiehistä

Niskanen, Timo: EU-sääntely ja osuuskunnan itsemääräämisoikeus. Paikallisosuuspankit yhteistyöryhmästä yhteenliittymiin

Ojanen, Eero: Henki ja sivistys - paikallisuuden näkökulma J.V. Snellmanin ajattelussa Saima-lehden 1844-1846 Kuopiota käsittelevän aineiston valossa

Walter, Jens: Soziale, ethische und gesellschaftliche Konflikte in Organisationen zwischen Marketing und Vertrieb

Ziesche, Anja: Gesundheitsförderung arbeitsloser allein erziehender Frauen durch Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik

2015

Bergholm, Tapio: Kaksoissidoksen synty. Suomen työmarkkinasuhteiden toimintatavan muotoutuminen 19441969

Berlin, Jenni: Assimilated individuals and segregated communities: A comparative study of the housing and living related well-being of Finnish roma and housed gypsies and travellers in England

Kivijärvi, Antti: Etnisyyden merkityksiä nuorten vertaissuhteissa. Tutkimus maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön nuorten kohtaamisista nuorisotyön kentillä

Kulmalainen, Taru: Tyttöjen kaverisuosio: Etnografinen tutkimus yläkoulun epävirallisista järjestyksistä

Könönen, Jukka: Tilapäinen elämä, joustava työ: Rajat maahanmuuton ja työvoiman prekarisaation mekanismina

Peiponen, Leila: Sosiaalisesti koettu ja jaettu työuupumus: Työuupumus puolison kokemuksena

Soininen, Tiina: Changing expectations and realities of employment stability: Longitudinal analysis of tenures in Finland

Venäläinen, Marina: Oikeusturvan rajat: Julkinen oikeusapu ja sovittelu siviilioikeudellisissa asioissa Venäjällä

2014

Choroszewicz, Marta: Managing competitiveness in pursuit of a legal career: Women attorneys in Finland and Poland

Kabatilo, Fadi: Democratization processes and the democratic culture in Arab countries: The case of Jordan

Keurulainen, Alexandra: Muuttuva suomalainen perhe

Kinni, Riitta-Liisa: Gerontologinen sosiaalityö ja ihmisten työstäminen: Kategorisointia sairaalan moniammatillisessa työssä

Kneussel, Hubert: Kooperation und Partizipation im Energiesektor Deutschlands. Eine Analyse von Energiegenossenschaften und sozialer Bewegung

Lähdesmäki, Tuuli: Identity politics in the European capital of culture initiative

Neophytou, Andri: Conceptions of "us" and "them": The attitude of Greek and Turkish Cypriot university students towards the "other"

Rouhinen, Sauli: Matkalla mallimaaksi? Kestävän kehityksen juurtuminen Suomessa

Ruhnke, Tobias: Innovationstrategien aus Sicht von Marktorientierung und sozialer Verantwortung

Talsi, Noora: Kodin koneet: teknologioiden kotouttaminen, käyttö ja vastustus

Åkerblad, Leena: Epävarmuuden tuolla puolen: Muuttuvat työmarkkinat ja prekaari toimijuus

2013

Block, Madeleine: Intra-organisational knowledge sharing. A holistic approach to the management of knowledge

Janhunen, Kirsi-Marja: Kouluhyvinvointi nuorten tulkitsemana

Pöllänen, Pirjo: Hoivan rajat – Tutkimus venäläisten vaimomuuttajien ylirajaisesta perhehoivasta

Sotkasiira, Tiina: Caucasian Encounters. North Caucasian Youth and the Politics of Identification in Contemporary Russia

Thitz, Päivi: Seurakunta osallisuuden yhteisönä

Tuominen, Visa: Maistereiden työllistyvyys

Väänänen, Riitta: Perheen rakenteen, dynamiikan ja arvojen merkitys lapsen psyykkiselle hyvinvoinnille

2012

Habti, Driss: Highly Skilled Mobility and Migration from MENA Region to Finland: A Socio-analytic Approach

Koskela, Jari: Avioero suomalaisen miehen kokemana: ero ja erosta toipuminen prosessina

Saaranen-Kauppinen, Anita: Käsitykset sosiaalisista taidoista tekniikan alalla

Tarvainen, Merja: Production, reproduction and citizenship: key discourses of social policy in the turn of the 20th century

Tuomi, Marja: Diffusion of social innovations across the borders social sector cooperation with the Republic of Karelia

Ylä-Outinen, Tuulikki: Ikäihmisten arki: kotona asuvien palvelutaloon muuttaneiden ikäihmisten kertomuksia

2011

Korhonen, Sirpa: Veteraanien sotakokemukset ja hyvinvointi. Seurantatutkimus pohjoissavolaisista sodan kokeneista miehistä vuosina 1993 ja 2006

Nummela, Tuija: Asiakkaan asema ja oikeuksien toteutuminen aikuissosiaalityössä

Paju, Petri: Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana

Sipilä, Anita: Sosiaalityön asiantuntijuuden ulottuvuudet: tiedot, taidot ja etiikka työntekijöiden näkökulmasta kunnallisessa sosiaalityössä

Souto, Anne-Mari: Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten ryhmäsuhteista

Voipio, Timo: From Poverty Economics to Global Social Policy  A Sociology of Aid for Poverty Reduction

2010

Perho, Sini: Rasistisuus nuorten yhteisöissä