Uutistoimittaja

Opiskelin Itä-Suomen yliopistossa pääaineenani yhteiskuntapolitiikka vuosina 2006-2012. Nykyisin työskentelen Sanomalehti Karjalaisen uutistoimituksessa.

Päiväni uutistoimituksessa koostuvat juttujen suunnittelusta, taustatöiden ja haastattelujen tekemisestä sekä valmiin tekstin kirjoittamisesta. Kaikista jutuista tehdään paitsi printtilehden pitkä versio myös Karjalaisen verkkosivuilla julkaistava sähke. Toisinaan kyse on ajankohtaisesta uutisjutusta, joka julkaistaan heti seuraavan päivän lehdessä, toisinaan julkaisupäivä sovitaan vasta useiden päivien päähän. Työ uutistoimituksessa on vuorotyötä ja ajoittuu Karjalaisessa pääsääntöisesti kello 9:n ja 23:n välille. Tarpeen mukaan avustan lehden taitossa niin sanotussa uutisdeskissä. Työssä on etua joustavuudesta ja paineensietokyvystä sekä kyvystä hankkia ja arvioida erilaista tietoa.

En päätynyt alalle aivan perinteisintä väylää pitkin. Tein toimittajan töitä jo ennen yliopistoon pyrkimistä, kun päädyin ammattikorkeakoulussa tehtävän harjoittelun kautta töihin paikallisen kaupunkilehden ilmoitusmyyntiosastolle. Kiinnostuin kirjoittamisesta ja työkokemusta hankittuani halusin toimittajan työhön valmiuksia antavan maisterin tutkinnon. Pyrin opiskelemaan yhteiskuntapolitiikkaa Itä-Suomen yliopistoon vuonna 2006. Opiskeluaikana avustin Karjalaisen eri osastoja ja olin kesätoimittajana. Yhtäjaksoisesti olen ollut uutistoimituksessa vuodesta 2012, vuodesta 2013 saakka vakituisena. Media-ala muuttuu yhä epävarmemmaksi, ja kiire lisääntyy, mutta työn sisältö vetää yhä puoleensa. Tällä alalla ei ole kliseistä sanoa, että koskaan ei tiedä mitä tapahtuu, ja juuri se on kiinnostavaa.

Jälkikäteen ajatellen yhteiskuntapolitiikka oli hyvä valinta toimittajan työn tueksi. Ajattelen sitä kivijalkana, josta on ollut hyötyä monista eri yhteiskunnan ilmiöistä kirjoittaessa. Painotin opintojani sosiaalipolitiikkaan, lisäksi suoritin sivuaineopinnot sosiologiasta. Aiemman ammattikorkeakoulututkinnon pohjalta sain toisen sivuaineen kauppatieteiden puolelta markkinoinnista.

Olen tehnyt toimittajan töitä nyt noin 12 vuoden ajan. Olen tavannut alalla muun muassa papin, historioitsijan sekä oikeustieteellisen koulutuksen saaneen toimittajan. Töihin voi päästä käsiksi monella eri koulutuksella. Mielestäni se, että jokainen journalisti ei ole lukenut pääaineenaan journalistiikkaa tai tiedotusoppia, on ammattikunnan rikkaus.

Taru Väänänen