Yhteiskuntatieteilijät työelämässä

Mikä minusta tulee isona? Yhteiskuntatieteiden laitoksen pääaineet sosiaalityön pääainetta lukuun ottamatta ovat sellaisia, jotka eivät valmista opiskelijoita suoraan mihinkään tiettyyn ammattiin, joten edellä esitettyyn kysymykseen ei ole olemassa täysin yksiselitteistä tai tyhjentävää vastausta. Yhteiskuntatieteiden yhteydessä puhutaankin usein niin sanotuista generalistialoista. Sosiaalityötä pääaineena opiskelevat opiskelijamme saavat  maisterin tutkinnon suoritettuaan sosiaalityöntekijän pätevyyden, mutta toki työllistyvät myös moniin samoihin tehtäviin, joihin meiltä valmistuvat niin sanottujen generalistialojen opiskelijatkin.

Ohessa joidenkin meiltä valmistuneiden opiskelijoidemme uratarinoita. Toivottavasti ne auttavat sinua hahmottamaan sitä, miten monenlaisiin työtehtäviin yhteiskuntatieteilijät voivat työllistyä.

Helsingin yliopiston ylläpitämässä Töissä.fi -verkkopalvelussa pääset tutustumaan muun muassa Suomen eri yliopistoista valmistuneiden yhteiskuntatieteilijöiden uratarinoihin.