Tutkinnot yhteiskuntatieteissä

Yhteiskuntatieteiden laitoksen kaikissa pääaineissa voi suorittaa yhteiskuntatieteiden kandidaatin (YTK) ja yhteiskuntatieteiden maisterin (YTM) tutkinnot. Yhteiskuntatieteiden laitoksen ja historia- ja maantieteiden laitoksen yhteisessä Border Crossings -maisteriohjelmassa voi suorittaa yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon. Jatko-tutkintoina voi laitoksemme pääaineissa suorittaa yhteiskuntatieteiden lisensiaatin (YTL) ja yhteiskuntatieteiden tohtorin (YTT) tutkinnot.