Sosiaalisesti kestävä Kainuu ja Sosiaalisesti kestävä Kymenlaakso, sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankkeet

Sosiaalisesti kestävä Kainuu ja Sosiaalisesti kestävä Kymenlaakso ovat ESR-rahoitteisia sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankkeita. Hankkeet toteutetaan vuosien 2018–2020 aikana ja niiden tavoitteena on edistää sosiaalityön alan tutkimuspohjaista innovaatiotoimintaa.

Hankkeiden kehittämis- ja tutkimusteemat määrittyvät alueiden tarpeiden mukaisesti. Osana hanketta toteutetaan sosiaalityön maisterikoulutus (120 op), jossa opetus ja kehittäminen kytkeytyvät toisiinsa. Kehittämistyön tavoitteena on vahvistaa Kainuun ja Kymenlaakson alueiden sosiaalista kestävyyttä sekä kouluttaa kehittämisosaajia sosiaalityöhön. Hankkeiden aikana luodaan ekosysteemi, joka toimii sosiaalialan innovaatio- ja kehittämisalustana edistäen kehittämisosaamista osana alueiden SOTE-rakenteiden uudistumista. 

Lisätietoja hankkeiden verkkosivuilta: Sosiaalisesti kestävä Kainuu ja Sosiaalisesti kestävä Kymenlaakso