"Skeittaukseen ei tarvita jalkoja vaan kavereita" –  Vammaiset nuoret liikunnallisissa nuorisokulttuureissa

"Skeittaukseen ei tarvita jalkoja vaan kavereita" – Vammaiset nuoret liikunnallisissa nuorisokulttuureissa (VALKKU) -tutkimushankkeessa (1.5.2015–31.7.2018) tarkastellaan vammaisten nuorten asemaa liikunnallisissa nuorisokulttuureissa ja sitä, millaisia mahdollisuuksia vammaisilla nuorilla on harrastaa liikuntaa. Tavoitteena on myös analysoida, millaisia merkityksiä liikunta saa vammaisten nuorten arkielämässä.

Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella tutkimushankkeen vastaava tutkija on YTT Päivi Armila, ja toisena tutkijana hankkeessa toimii YTM Anni Rannikko. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian kanssa. Hankkeen johtajana toimii YTT Susan Eriksson ja hankkeessa tutkijoina ovat myös FM Veli Liikanen ja YTM Pasi Torvinen Mikkelin ammattikorkeakoulusta. Tutkimuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutkimuksessa hyödynnetään käsitteitä ja näkökulmia nuorisotutkimuksesta, kulttuurintutkimuksesta, vapaa-ajan tutkimuksesta, ruumiin ja kehollisuuden tutkimuksesta sekä kriittisestä vammaistutkimuksesta. Aineistoa kootaan etnografisen kenttätutkimuksen, haastatteluiden sekä kyselytutkimuksen avulla vammaisilta nuorilta erilaisissa liikunnan ympäristöissä, ryhmissä ja palveluissa.