Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä

Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä on Itä-Suomen yliopiston sosiologian tutkijoiden ideoima monitieteinen tutkimushankejatkumo, jonka alkuperäisenä kiinnostuksena on ollut suomalaisella syrjäseudulla asuvien nuorten koulutuksellisen syrjäytymisen riski. Edetessään hankkeen tutkimuskysymykset ovat monipuolistuneet esimerkiksi syrjäseutunuorten arkisen elämän sujuvuuden, vapaa-ajan mahdollisuuksien, oikeuksien toteutumisen, aikuisiksi kasvamisen ja sukupuolirepresentaatioiden tarkasteluihin.

Hankkeen aineistot ovat olleet moninaisia tilastoista ja paikallisista dokumenttiaineistoista haastatteluihin ja havainnointeihin. Hylkysyrjä-hankkeen saama julkisuus on innostanut myös aikuisten elämään katsovia tutkijoita, mikä näkyy esimerkiksi maaseutusosiaalityöstä tai lakkautettujen kyläkoulujen uusiokäytöstä kiinnostuneissa analyyseissa. Vuonna 2016 Hylkysyrjä-hankkeen voikin nähdä jo vuosia kestäneenä mutta vailla selkeää alkua tai loppua olevana, vähitellen sateenvarjoksi levinneenä toimintana, joka lomittaa toisiinsa useita käynnissä olevia hankkeita: muun muassa Syrjäkylien nuoret ja kuntien hyvinvointipalvelut (SYRHY) -hankkeen (2015–2016) ja Nuoret ajassa -seurantatutkimushankkeen (2015–2025).

Kirja Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä: Nuorten elämänraameja ja tulevaisuudenkuvia harvaanasutulla maaseudulla julkaistaan Helsingissä 18.5.2016. Kirjan ovat toimittaneet Itä-Suomen yliopiston sosiologit YTT Päivi Armila, YTT Mari Käyhkö ja KM Terhi Halonen, ja sen kustantaa Nuorisotutkimusseura ry.