Liikkuvuuden eriarvoisuus: ylirajaisten perheiden sidokset ja yhteenkuuluvuus pohjoismaisessa muuttoliikekontekstissa

Liikkuvuuden eriarvoisuus: ylirajaisten perheiden sidokset ja yhteenkuuluvuus pohjoismaisessa muuttoliikekontekstissa (Inequalities of Mobility: Relatedness and Belonging of Transnational Families in the Nordic Migration Space) (TRANSLINES) -hankkeessa (1.9.2015–31.12.2019) tarkastellaan eriarvoisuuden ilmenemismuotoja ylirajaisten perheiden arkipäivän käytännöissä sekä pureudutaan moninaisia hierarkioita kohtaavien perheiden käyttämiin erilaisiin strategioihin. Eriarvoisuus luonnehtii ylirajaisia verkostoja ja on korostetusti esillä nimenomaan monipaikkaisissa perheissä.

Tutkimus käsittelee ylirajaisia perheitä Pohjoismaissa ja Baltiassa sekä Itä-Euroopassa. Tutkimus on monitieteinen (yhteiskuntapolitiikka, sosiaali- ja kulttuuriantropologia, sosiologia, kulttuurimaantiede, etnologia, folkloristiikka) ja tutkimusryhmä kansainvälinen: tutkijat edustavat kaikkia tutkittavia maita. Päämenetelmä on etnografia (osallistuva havainnointi, syvähaastattelut ja valokuvaaminen). Tutkijaryhmä hyödyntää myös innovatiivisia osallistavia menetelmiä, kuten sadutusta, analysoi media-aineistoja sekä toteuttaa kyselyn internetissä.

Hankkeen rahoittaa Suomen Akatemia ja sen johtajana ja vastuullisena tutkijana toimii yhteiskuntapolitiikan professori, VTT Laura Assmuth Itä-Suomen yliopistosta. Muut tutkimusryhmän jäsenet ovat:

Vanhempi tutkija Darius Daukšas, Lithuanian Institute of History

Vanhempi tutkija Marit Aure, Kvinnforsk, Tromssan yliopisto

Post doc -tutkija Marina Hakkarainen, antropologian laitos, Pietarin eurooppalainen yliopisto

Post doc -tutkija Aija Lulle, Migration Research Centre, Sussexin yliopisto

Post doc -tutkija Airi Markkanen, yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto

Nuorempi tutkija Anca Enache, tohtorikoulutettava (sosiaali- ja kulttuuriantropologia), Helsingin yliopisto

Nuorempi tutkija Agnese Bankovska, tohtorikoulutettava (sosiaali- ja kulttuuriantropologia), Helsingin yliopisto

Nuorempi tutkija Pihla Siim, tohtorikoulutettava (folkloristiikka), tutkimusassistentti, Itä-Suomen yliopisto ja Tarton yliopisto

Nuorempi tutkija Keiu Telve, tohtorikoulutettava (etnologia), Tarton yliopisto.