Kansakunnan mielenliikkeet

Suomen Akatemian (Digitaaliset ihmistieteet -ohjelman) rahoittamassa Kansakunnan mielenliikkeet (Citizen Mindscapes – Detecting Social, Emotional and National Dynamics in Social Media) -tutkimushankkeessa (2016–2018) on mukana tutkijoita Helsingin, Itä-Suomen ja Turun yliopistoiden viideltä eri laitokselta. Hanke tuo yhteen tutkijoita yhteiskuntatieteistä, digitaalisen kulttuurin tutkimuksesta, hyvinvointisosiologiasta, kieliteknologiasta ja tilastollisesta data-analyysistä kehittämään uusia tapoja tarkastella sosiaalista ja poliittista vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa.

Monitieteisen hankkeen tutkimuksen kohteena on Suomi24, Suomen laajin aihekeskeinen foorumi, josta kerättävää aineistoa analysoidaan temaattisesti, demografisesti ja käyttäjien kannalta. Materiaalin kontekstoinnin kautta luodaan näkymä internet-keskustelun kehityshistoriaan ja sosiokulttuuriseen ulottuvuuteen. Erilaisin analyysein hahmotetaan keskustelun sisältöä ja luonnetta sekä kartoitetaan käyttäjien motivaatiota käyttää foorumia ja kokemuksia sen käytöstä. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään internet-keskustelujen analysointiin soveltuvia menetelmiä. Monitieteisessä kehyksessä tulkitaan sosiaalisen median aineistojen tutkimusta yhteiskunta-, kulttuuri- ja politiikan teorioiden valossa ja tuotetaan uusia tapoja tarkastella sosiaalista ja poliittista vuorovaikutusta.

Kansakunnan mielenliikkeet -konsortio tarkastelee Suomi24-aineistoa kolmesta näkökulmasta:

  1. tutkii sosiaalisen median keskustelukulttuuria,
  2. kehittää tilastollisia ja kieliteknologisia menetelmiä sekä visuaalisia työkaluja, ja
  3. tekee kysymyksiä, kuten minkälaisia vuorovaikutuksen lajeja aineistosta löytyy, miten kiihkeät keskustelut muuntuvat poliittisiksi liikkeiksi, ja miten voitaisiin tunnistaa tunneaaltoja.

Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden tehtävänä on muodostaa kattava kuva siitä, keitä Suomi24-sivustoa käyttävät ihmiset ovat. Kyselyillä kartoitetaan muun muassa ihmisten koettua hyvinvointia, terveyttä ja epäoikeudenmukaisuutta sekä köyhyyttä ja sosiaalista mediaa vertaistukena kanssaihmisille.

Kielipankin kautta julkaistavan aineiston lisäksi hankkeessa syntyy kirja digitaalisesta kulttuurista, visuaalisia työkaluja ja kansainvälinen konferenssi. Tutkimuskonsortiota johtaa professori, VTT Jussi Pakkasvirta Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta. Itä-Suomen yliopiston osahanketta johtaa hyvinvointisosiologian professori, VTT Juho Saari ja hankkeessa työskentelee projektitutkijana YTT Kari Saari.

Hankekuvaus:

http://www.aka.fi/globalassets/32akatemiaohjelmat/digihum/hanke-esitteet/pakkasvirta_lagus-digihum.pdf

Lisätietoja:

Professori Juho Saari, juho.saari(at)uef.fi

Projektitutkija Kari Saari, kari.saari(at)uef.fi