Kaksi Suomea – kasvaako eriarvoisuus?

Kaksi Suomea – kasvaako eriarvoisuus? (KASU) -hanke on Koneen Säätiön vuosina 2015–2017 rahoittama hanke osana Koneen Säätiön Jakautuuko Suomi? -kokonaisuutta. Jakautuuko Suomi? -hankkeissa yhteiskuntatieteilijät, valokuvataiteilijat ja journalistit yhdistävät osaamisensa ja tuovat yhteistyön keinoin esille jakautuvan Suomen kuvaa.

KASU-hankkeessa analysoidaan suomalaisen yhteiskunnan jakautumista 2010-luvulla kolmesta näkökulmasta käsin, jotka ovat koettu eriarvoisuus, terveys- ja hyvinvointierot sekä visuaalinen eriytyminen. Näitä teemoja yhdistää väestöryhmien välisen sosiaalisen etäisyyden analysointi tutkimuksen ja valokuvan kautta sekä journalistinen raportointi. Hankkeessa tuotetaan näihin kolmeen toisiaan vahvistavaan teemaan perustuva kokonaiskuva suomalaisen yhteiskunnan tilasta sekä tehdään tältä pohjalta sekä mediayhteistyötä että yhteiskuntapoliittiset johtopäätökset.

Aineistona KASU-hankkeessa käytetään yhdessä Helsingin Sanomien kanssa kerättävää mediajournalistista verkkoaineistoa, väestöaineistoja ja huono-osaisuuden notkelmista tehtyjä kerättyjä näytteitä (leipäjonot, huumeidenkäyttäjät) sekä valokuvia eri sosioekonomisissa asemissa olevien suomalaisten arjesta. Analyysissä käytetään monimuuttujamenetelmiä, datanlouhintaa ja sisällönerittelyä sekä visuaalisen tutkimuksen menetelmiä.

Itä-Suomen yliopiston (UEF) johtamassa konsortiossa on kumppaneina mukana kaksi freelance-journalistia, Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK) sekä Valokuvataiteilijoiden liitto (VTL) yhteistyössä Valokuvataiteen museon kanssa. Hankkeen mediapartnereina toimivat Helsingin Sanomat, Kotimaa, Savon Sanomat (yhteistyössä maakuntalehtien kanssa) sekä Helsingin Diakonissalaitos.

Suomalaisen yhteiskunnan tilan analysointi edellyttää eri tieteenaloilta tulevien tutkijoiden, taiteilijoiden ja journalistien välistä yhteistyötä, jossa eri osapuolet tuovat toisiaan kunnioittaen yhteistä lisäarvoa prosessiin. Myös itse monialainen yhteistyö on hankkeessa tutkimuksen kohteena ulkopuolisen arvioijan toimesta.

KASU-hanke osoittaa suomalaisen kasvun ja työllisyyden politiikan eriarvoistavat rakenteet ja luo luotettavan kiinnekohdan kohta satavuotiaan Suomen sosiaalisen tilan arvioimiselle sekä yhteiskuntapolitiikan uudelleensuuntaamiselle tasa-arvoistavampaan suuntaan. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Maria Ohisalo.

Hankkeen puitteissa kerätään eriarvoistumiseen liittyvää verkkouutisointia ja -keskustelua Facebookissa olevaan Eriarvoisuusvarasto-nimiseen ryhmään. Instagramissa ja Twitterissä hankkeen hashtageina toimivat #arjenkuvat ja #kaksisuomea.

Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana on käynnistetty Arjen kuvat -valokuvatyöpaja, KASU on osallistunut Kuopiossa järjestettyyn Koneen Säätiön ja Deliberatiivisen demokratian instituutin Vaikuttamiskahvilaan teemana eriarvoisuus ja hankkeen puitteissa on julkaistu tutkijoiden ja journalistien yhteistyönä muun muassa seuraavat keskustelua herättäneet julkaisut:

Helsingin Sanomat: HS:n suuri köyhyyskysely: Monien mielestä köyhyys on ihmisen oma syy

Turun Sanomat: Niemennokasta ei näe köyhän kansan notkelmaan

Helsingin Diakonissalaitoksen Viesti-lehti: Häpeää hyllyjen välissä.

Hankkeen aikana julkaistaan myös vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleja, joista esimerkkeinä syksyllä 2015 julkaistut:

Ohisalo, M., Laihiala, T. & Saari, J. (2015). Huono-osaisuuden ulottuvuudet ja kasautuminen leipäjonoissa. Yhteiskuntapolitiikka 2015

Ohisalo, M., Laihiala, T. & Saari, J. (2015). Huono-osaiset hyvinvoinnin keskellä: ruoka-avussa ja terveysneuvontapisteissä käyvien elämässä pärjääminen ja hyvinvointikokemukset. Teologinen Aikakauskirja 2015. Saatavilla lyhennetty verkkoversio.