Inequalities in Motion:
Transnational Families in Estonia and Finland

Inequalities in Motion: Transnational Families in Estonia and Finland (Eriarvoisuus liikkeessä: ylirajaiset perheet Virossa ja Suomessa – tiedettä, taidetta ja journalismia ylirajaisesti) -hankkeessa (1.8.2015–31.7.2019) tarkastellaan Viron ja Suomen välistä muuttoliikettä ja pendelöintiä sekä näihin liittyvää eriarvoisuutta. Viro ja Suomi muodostavat aidosti ylirajaisen alueen: kymmenet tuhannet ihmiset ylittävät säännöllisesti Suomenlahden, jotkut jopa viikottain, toiset muutaman kerran vuodessa.

Ylirajainen liikkuvuus ei muuta ainoastaan ulkomailla työskentelevien elämää. Yksilökeskeisen näkökulman muuttoliikkeeseen on yhä suuremmassa määrin korvannut tietoisuus siitä, että kaikilla muuttajilla on perhesidoksia, riippumatta sitä muuttavatko he yksin vai läheistensä kanssa. Hankkeessa keskitytään perheiden pärjäämiseen uusissa olosuhteissa sekä liikkuvuuden subjektiivisiin ja tunneperäisiin ulottuvuuksiin: miten ylirajainen perhe-elämä ja siihen kytkeytyvä eriarvoisuus koetaan ja miten eri perheenjäsenet tästä kertovat.

Metodologisesti lähestymistapa on innovatiivinen: näkökulma on etnografinen, mutta tutkijat käyttävät useita eri menetelmiä osallistuvasta havainnoinnista ja tutkittavien mukana liikkumisesta lasten sadutukseen ja piirrättämiseen. Taiteilijat panostavat monipuolisten visuaalisten metodien muodossa, ja journalisti tuo mukaan yksilöiden näkökulman ja perheiden tarinat muutosta. Tutkittavien ihmisten ja perheiden määrä on rajallinen, ja yhteistyötä samojen perheiden kanssa tehdään koko kolmen vuoden projektin ajan. Hankkeen tuloksia esitellään suurelle yleisölle paitsi tekstien (artikkelit, kirjat, blogi) myös dokumenttifilmin, (sarja)kuvien ja katutaiteen keinoin.

Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö ja sen johtajana sekä vastaavana tutkijana toimii yhteiskuntapolitiikan professori, VTT Laura Assmuth Itä-Suomen yliopistosta. Työryhmään kuuluvat lisäksi Kaja Kunnas (freelance-toimittaja), Martin Rattas (kuvataiteilija), MA Pihla Siim (folkloristiikan tohtorikoulutettava), Moonika Siimets (dokumentaristi), Riina Sildos (tuotantopäällikkö, Amrion) ja Kadri Pahla (tuotantoavustaja, Amrion).

Tutkimushankkeella on omat verkkosivut.