Hyödykkeitä terveydeksi: Yksilöllistetyt terveyspalvelut ja bioinformaation joustava hyödyntäminen

Hyödykkeitä terveydeksi: Yksilöllistetyt terveyspalvelut ja bioinformaation joustava hyödyntäminen (Good(s) for Health: Personalized Health Services and Flexible Appropriation of Bioinformation) -tutkimuskonsortio (1.8.2015–31.7.2019) tarkastelee moniaineksisen digitalisoidun bioinformaation hallintaa, kun lääketieteellistä genomiikkaa nivelletään käytännön hoitotyöhön, sekä genomitiedon kaupallistamista.

Tutkimus kohdistuu bio- ja terveystiedon yhdistelyyn ja joustavuuteen erilaisissa tutkimuksen, terveydenhoidon ja liiketoiminnan informaatiokonteksteissa sekä genomitiedon hyödyntämisodotuksiin ja käytön ongelmakohtiin. Tutkimuksen lähestymistapa on yhteiskunta- ja johtamistieteellinen, ja tutkimusaineisto koostuu tutkijoiden, kliinisen henkilökunnan, potilaiden ja liikkeenharjoittajien haastatteluista ja ryhmäkeskusteluista.

Tutkimuskonsortiota johtaa sosiologian professori, VTT Ilpo Helén Itä-Suomen yliopistosta. Hänen ohellaan osahankkeitta johtavat innovaatiojohtamisen professori, KTT Hanna Lehtimäki (Itä-Suomen yliopisto, kauppatieteiden laitos) ja VTT Karoliina Snell (Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos).