Autonomiaa vai integrointia? Maahanmuuttajat ja hyvinvointi suomalaisella syrjäseudulla

Autonomiaa vai integrointia? Maahanmuuttajat ja hyvinvointi suomalaisella syrjäseudulla -hankkeessa (2016–2018) tutkitaan kasvukeskusten ulkopuolella asuvien maahanmuuttajien hyvinvointia sekä kotouttamisen tukemiseksi kehitetyn palvelujärjestelmän kyvykkyyttä tunnistaa ja tukea maahanmuuttajien hyvinvoinnin eri tekijöitä.

Syrjäseutu ei tässä tutkimuksessa ole niinkään tilastotiedon varaan rakentuva käsite, vaan sillä tarkoitetaan sitä osaa Suomesta, joka on 1960-luvulta lähtien menettänyt merkittävän osan väestöstään ja joka sen vuoksi ikään kuin käy jatkuvaa taistelua olemassaolostaan. Syrjäseudulla kysymys siitä, ketkä tulevat, jäävät ja lähtevät on keskeinen paikkakunnan identiteetille. Näin on myös Lieksassa, jossa kerätään valtaosa hankkeen aineistosta.

Teoreettisesti tutkimus kuuluu sosiologian ja politiikkatieteiden perinteeseen, joka on kiinnostunut siitä, miten maahanmuutto ja kulttuuriset tekijät laajemminkin muokkaavat hyvinvointivaltion "institutionaalisia repertuaareja" tietyissä, erityislaatuisissa paikallisissa ja alueellisissa konteksteissa. Menetelmällisesti tutkimus yhdistää etnografista tutkimusta ja osallistavaa kehittämistutkimusta tavalla, joka auttaa hahmottelemaan uudenlaista palvelujärjestelmää, joka nykyistä systemaattisemmin lisää maahanmuuttajien toimintamahdollisuuksia. Tutkimuksen käytännön tavoitteena on tehdä näkyväksi hiljaista tietoa, jota Lieksan viranomaisilla, kansalaistoimijoilla sekä "tavallisilla" lieksalaisilla viime vuosien muuttoliikkeen seurauksena on kertynyt.

Hankkeen toteuttamisesta vastaa Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori, YTT Tiina Sotkasiira.

Tutkimuksen aihepiiriin liittyvä blogi löytyy osoitteesta: http://blogs.uef.fi/maahanmuuttajat-ja-hyvinvointi/