Tutkimusalat

Yhteiskuntatieteiden laitos on mukana Itä-Suomen yliopiston strategiassa (2015–2020) määritellyllä kansainvälisen huipputason tutkimusalueella Rajat, liikkuvuus ja kulttuurien kohtaaminen (BOMOCULT), sekä kehittyvillä tutkimusaloilla Sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuus (EF-FEC) ja Hyvinvoinnin murtumat ja huono-osaisuus (WR).

Laitoksen tutkimusperinteen kannalta keskeiset tutkimusalueet ovat 1) hyvinvointi, 2) kasvatus, koulutus, työ, 3) migraatio, monikulttuurisuus ja rajat sekä 4) sosiaalityöhön liittyvät kysymykset. Tutkimusta kohdistetaan erityisesti Itä-Suomelle tyypillisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja kehittämishaasteisiin. Kaikkien tutkimusalueiden sisällä tarkastellaan kysymyksiä sukupuolen merkityksistä.

Laitos kohdentaa resursseja ensisijassa edellä mainituille alueille sijoittuvaan tutkimukseen. Tutkijoita ja jatko-opiskelijoita tuetaan mahdollisuuksien mukaan myös muilla alueilla tehtävässä korkeatasoisessa tutkimuksessa, jos se merkitsee uusia avauksia. Tutkimusalat eivät ole suljettuja ja laitos tukee niiden leikkauskohdissa syntyviä uusia ja innovatiivisia tutkimusasetelmia.