Tohtorin/lisensiaatin tutkinto

Jatko-opintoina suoritettava tohtorin tutkinto suoritetaan jossakin Itä-Suomen yliopiston tohtoriohjelmista.  Yhteiskuntatieteiden laitoksen jatko-opiskelijat sijoittuvat pääsääntöisesti kahteen tohtoriohjelmaan: Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelmaan (SCE) tai Welfare, health and management -tohtoriohjelmaan (WELMA).

Tohtoriohjelmamme kouluttavat tutkijoita ja asiantuntijoita, joilla on valmiudet työskennellä sekä itsenäisesti että monitieteisissä tutkimusryhmissä erilaisissa tutkimus-, kehittämis- ja hallinnollisissa tehtävissä. Tohtoriohjelmat vastaavat jatko-opintoihin kuuluvista tieteen ja tutkimusalan opinnoista ja tarjoavat korkeatasoista tutkijakoulutusta jatko-opiskelijoillemme. Tavoitteenamme on vahvistaa tohtoriohjelmiin kuuluvien erityisalueiden teoreettista, metodologista ja tieteenfilosofista perustaa. Haluamme myös edistää jatko-opiskelijoidemme kansainvälistymistä kannustamalla opiskelijoitamme tutkijavaihtoon, opintoihin ulkomailla, esiintymiseen kansainvälisissä konferensseissa ja julkaisemiseen kansainvälisillä foorumeilla sekä toimimiseen kansainvälisissä tutkijaverkostoissa.

Ennen tohtorin tutkintoa on mahdollista suorittaa lisensiaatin tutkinto.

Lisensiaatti- ja tohtoriopinnot koostuvat vähintään 40–50 opintopisteen laajuisista tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevista opinnoista sekä lisensiaatin- ja/tai väitöskirjatutkimuksesta. Opinnot jakaantuvat kahteen ryhmään: tieteen ja tutkimusalan opintoihin sekä yleisiin valmiustaito-opintoihin.