Sosiologia

Sosiologiassa tutkitaan muun muassa sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, miksi asiat ovat siten kuin ovat ja miten ne voisivat olla toisin. Sosiologit ovat kiinnostuneita myös siitä, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja minkälaiset prosessit säätelevät ihmisten sosiaalista toimintaa ja ajattelua.

Lisäksi sosiologiassa tutkitaan, miten yhteiskunnallinen hyvinvointi tai pahoinvointi muodostuu, mistä eriarvoisuus, (epä)oikeudenmukaisuus ja syrjintä johtuvat, miten ihmisen toiminta riippuu yhteisöstä ja suhteista toisiin ihmisiin, sekä näihin teemoihin kytkeytyvistä empatiakuiluista ja solidaarisuusvajeista. Kiinnostavia ovat myös koulutus- ja työmarkkinoiden sekä erilaisten organisaatioiden ja ryhmien toiminta. Opintojen aikana sosiologista ajattelua kehitetään perehtymällä sosiologisiin käsityksiin ja havaintoihin yhteiskunnan rakenteista ja sosiaalisesta toiminnasta eli siitä, millä tavoin yhteiskunta, instituutiot ja organisaatiot toimivat, miten sosiaalinen järjestys on mahdollinen ja mikä sitä uhkaa.

Sosiologeja toimii muun muassa asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tutkijoina julkishallinnossa, markkinointi- ja mainosyrityksissä. yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa, järjestöissä, säätiöissä, kansainvälisissä organisaatioissa sekä toimittajina tiedotusvälineissä tai yrittäjinä.

Itä-Suomen yliopistossa sosiologiaa voi opiskella pääaineena Joensuun ja Kuopion kampuksillamme.