Sosiaalisesti kestävä Kainuu ja Kymenlaakso, sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke

Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan yhteiskuntatieteiden laitos järjestää Kajaanissa ja Kouvolassa sosiaalityön maisteriopinnot (120 op) osana Sosiaalisesti kestävä Kainuu ja Sosiaalisesti kestävä Kymenlaakso, sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankkeita (2018-2020). Opetus käynnistyy elokuussa 2018.