Sosiaalityö

Sosiaalityöllä vahvistetaan hyvinvointia edistäviä olosuhteita, yhteisöjen toimivuutta sekä yksilöiden toimintakykyisyyttä elämän eri vaiheissa. Sosiaalityön pääaineesta valmistuu yhteiskuntatieteiden maistereita, joilla on sosiaalityön tekijän pätevyys, tutkijan valmiudet ja laaja sosiaalitieteellisen yleissivistys.

Sosiaalityön opinnoissa saat monipuolista tietoa yhteiskunnasta, ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnista ja hyvinvoinnin vajeista sekä eriarvoisuutta aiheuttavista tekijöistä. Kansainvälisyys ja teorian ja käytännön yhteys ovat meille tärkeitä, siksi opintoihinkin sisältyy käytännön harjoittelu. Koulutamme tutkivan työotteen hallitsevia, eettisesti ajattelevia ja vahvan ammatti-identiteetin omaavia sosiaalityöntekijöitä.

Sosiaalityöntekijänä voit työskennellä kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa, järjestöissä, yksityisellä sektorilla sekä asiantuntija- ja kehittämistehtävissä eri organisaatioissa esimerkiksi lastensuojelun, aikuissosiaalityön, terveydenhuollon ja kuntoutuksen parissa.

Itä-Suomen yliopistossa sosiaalityötä voi opiskella pääaineena Kuopion kampuksellamme.

Sosiaalityö tarjoaa myös hyvinvointipalvelujen erikoistumiskoulutusta yhdessä Helsingin yliopiston kanssa ja on mukana lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoistumiskoulutuksessa, jota koordinoi Turun yliopisto.