Sosiaalipsykologia

Sosiaalipsykologiassa tutkitaan ihmisen minuuden yhteiskunnallista ja kulttuurista muodostumista, ihmisten välistä vuorovaikutusta sekä ryhmien, organisaatioiden ja yhteisöjen toimintaa. Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen tutkimuspainotusten mukaisesti erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät kysymykset.

Sosiaalipsykologia tarjoaa välineitä ymmärtää ihmisten arkipäivän ilmiöitä yhteiskunnallisissa yhteyksissään. Se auttaa vastaamaan muun muassa seuraavanlaisiin kysymyksiin:

  • Kuinka ihmisille rakentuu kokemus minuudestaan ja suhteestaan muihin ihmisiin?
  • Kuinka ihmiset selviytyvät suurista muutoksista elämänkulussaan?
  • Kuinka ihmiset elävät ja toimivat yhdessä muiden ihmisten kanssa erilaisissa ryhmissä, organisaatioissa ja yhteisöissä?
  • Miten ihmissuhteet ja ihmisten välinen vuorovaikutus voivat edistää koettua hyvinvointia?

Sosiaalipsykologeja työskentelee valtion, kuntien, yritysten, oppilaitosten ja järjestöjen asiantuntijatehtävissä esimerkiksi tutkijoina, suunnittelijoina, johtajina, kouluttajina ja tiedottajina.

Itä-Suomen yliopistossa sosiaalipsykologiaa voi opiskella pääaineena Kuopion kampuksellamme.
Sosiaalipsykologian blogi

Sosiaalipsykologian päivät huhtikuussa 2019 Kuopiossa