Sosiaalipedagogiikka

Sosiaalipedagogiikka on Suomessa verrattain uusi oppiala, joka sijoittuu kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden välimaastoon. Sosiaalipedagogiikka akateemisena oppialana johdattaa opiskelijat inhimillisen kasvun, toiminnallisuuden, aktiivisen kansalaisuuden, sosiaalisen luottamuksen, osallisuuden, kasvatuksen, sivistyksen, ohjauksen ja neuvonnan kysymyksiin. Sosiaalipedagogiikassa tarkastellaan kasvun ja kasvatuksen kysymyksiä monipuolisesti ihmisen elämänkulun eri vaiheissa.

Sosiaalipedagogiikassa tutkitaan ihmisten kasvua yhteisössä ja yhteiskunnassa sekä kehitetään pedagogisia keinoja osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Sosiaalipedagogiikan kiinnostuksen kohteina ovat ne inhimillisen kasvun prosessit, jotka liittyvät esimerkiksi yhteiskuntaan integroitumiseen ja yksilön identiteettiin. Lisäksi kohteina ovat näihin prosesseihin liittyvät erityiset ongelmat sekä se pedagoginen toiminta, jolla edistetään yhteiskunnan jäsenyyttä sekä ehkäistään ja lievitetään syrjäytymistä. Itä-Suomen yliopistossa sosiaalipedagogiikan opintoja voi kohdentaa opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan varhais-, nuoriso- ja aikuispedagogiikan kysymyksiin.

Sosiaalipedagogeja työskentelee valtion, kuntien, yritysten, oppilaitosten ja järjestöjen asiantuntijatehtävissä esimerkiksi tutkijoina, suunnittelijoina, johtajina, kouluttajina ja tiedottajina.

Itä-Suomen yliopistossa sosiaalipedagogiikkaa voi opiskella pääaineena Kuopion kampuksellamme.