Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Professorit | Yliopistonlehtorit ja yliopisto-opettajat | Tutkijat 


Professorit

Anand, Janet
professori, sosiaalityö, erityisesti kansainvälinen sosiaalityö
Snellmania, huone 3066
Puh. 050 596 7995
janet.anand(at)uef.fi

Asiantuntija-alue:

PROMEQ
New Start Finland!

Tutkimus

Castrén, Anna-Maija
professori (ma.), sosiologia
Snellmania, huone 3038/4
Puh. 050 349 8374
anna-maija.castren(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: sosiaaliset verkostot, perhe- ja läheissuhteet, elämänkulku, eriarvoisuus, relationaalinen sosiologia, laadullinen verkostoanalyysi, kansainväliset vertailut

Tutkimus

Hämäläinen, Juha
professori, sosiaalityö/sosiaalipedagogiikka
hankkeen johtaja, Kainuun ja Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke (ESR-hanke)
Snellmania, huone 3102/1
Puh. 050 593 9415
juha.hamalainen(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: sosiaalihuollon oppihistoria, sosiaalityön teoria, sosiaalityön etiikka, sosiaalipedagogiikka, vanhemmuus-, perhe- ja lastensuojelututkimus,  työyhteisöjen kehittäminen, vertaileva sosiaalityön tutkimus

Tutkimus

Hänninen, Vilma
professori, sosiaalipsykologia
Snellmania, huone 3319
Puh. 0400 911 269
vilma.hanninen(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: narratiivinen tutkimus, psyykkinen hyvinvointi, masennus, elämänmuutokset, riippuvuudesta vapautuminen

Tutkimus

Pehkonen, Aini
professori (ma.), Kainuun ja Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke (ESR-hanke)
Snellmania, huone 3064/2
Puh. 040 775 3202
aini.pehkonen(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: sosiaalinen hyvinvointi, yhteisöllisyys ja paikkasidokset, sosiaalityön professionaalisuutta koskeva työelämätutkimus

Tutkimus
Alkuun
 

Rissanen, Sari
professori, dekaani
Snellmania, huone 3118
Puh. 040 594 3774
sari.rissanen(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: gerontologinen sosiaalityö, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne, vanhuspalvelujen organisointi, hyvinvointiyrittäjyys

Tutkimus

Sakki, Inari
apulaisprofessori, sosiaalipsykologia
Snellnania, huone 3318
Puh. 050 472 3402
inari.sakki(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: sosiaaliset representaatiot, identiteetti, diskurssi, toiseus, kollektiivinen muisti, nationalismi, populismi, visuaalisuus 

Tutkimus

Salonen, Arto O.
apulaisprofessori, sosiaalipedagogiikka
Snellmania, huone 3094
Puh. 050 359 0613
arto.salonen(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: transformatiivinen sosiaalipedagogiikka, kestävät elämäntavat (kuluttaminen, kulkeminen, ruoka), kestävä tulevaisuus, sivistys

Omat kotisivut
Tutkimus

Toikko, Timo
professori, sosiaalityö
Snellmania, huone 3068/2
Puh. 050 524 9708
timo.toikko(at)uef.fi

Asiantuntija-alue:

Tutkimus

 

Töttö, Pertti
professori, tutkimusmenetelmät
Snellmania, huone 3063
Puh. 040 355 2638
pertti.totto(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: polkuanalyysi, rakenneyhtälömallit, tieteellinen realismi, sosiologian historia ja evoluutiopsykologia

Tutkimus
 

Vaarama, Marja
professori, sosiaalityö
Snellmania, huone 3067
Puh. 050 413 4349
marja.vaarama(at)uef.fi

Asiantuntija-alue:

PROMEQ

Tutkimus

Vornanen, Riitta
professori, sosiaalityö
Snellmania, huone 3068/1
Puh. 044 716 2648
riitta.h.vornanen(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: sosiaalityö, erityisesti lapsi- ja nuorisososiaalityö, lastensuojen ja yhteisösosiaalityö

Tutkimus
Alkuun
 Yliopistonlehtorit ja yliopisto-opettajat 

Aaltonen, Sanna
yliopistonlehtori, sosiologia
Snellmania, huone 3078/2
Puh. 050 471 1944
sanna.aaltonen(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: nuorisotutkimus, siirtymät, sukupuoli, marginaalisuus, kvalitatiivinen metodologia

Tutkimus

 

Issakainen, Mervi
ma. yliopistonlehtori, sosiaalipsykologia
Snellmania, huone 3064/1
Puh. 050 331 2534
mervi.issakainen@uef.fi

Asiantuntija-alue: nuorten masennus, nuorten työssä jaksaminen, laadulliset verkkomenetelmät

Tutkimus

 

Kekoni, Taru
yliopistonlehtori, sosiaalityö
Snellmania, huone 3077/1
Puh. 050 570 4586
taru.kekoni(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: päihdetutkimus (erityisesti käyttäjänäkökulma), lastensuojelun laitoshoito ja suljetut hoitokäytännöt, osallistavat tutkimusmenetelmät

Tutkimus

Kinni, Riitta-Liisa
yliopistonlehtori, Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke (ESR-hanke)
Snellmania, huone 3102/1
Puh. 050 465 1118
riitta-liisa.kinni(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: gerontologinen sosiaalityö, terveyssosiaalityö, moniammatillisuus, kategoria-analyysi

Tutkimus

Kuusela, Pekka
yliopistonlehtori, sosiaalipsykologia
Snellmania, huone 3116
Puh. 040 355 2644
pekka.kuusela(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: yhteiskuntateoria, arviointitutkimus, sosiaalipsykologian oppihistoria, työelämätutkimus, organisaatiotutkimus

Tutkimus
 

Leinonen, Leena
ma. yliopisto-opettaja
Snellmania, huone 3114
Puh. 040 736 4154
leena.leinonen(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: terveydenhuollon ja kuntoutuksen sosiaalityö

Tutkimus
 

Lindh, Jari
ma. yliopistonlehtori, Kainuun sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke (ESR-hanke)
Sijaintipaikka: Kajaani
Puh. 050 435 9757
jari.lindh(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: aikuissosiaalityö, sosiaalinen kuntoutus

Tutkimus

 

Miettinen, Janissa
ma. yliopisto-opettaja, sosiaalityö
Snellmania, huone 3063
janissa.miettinen(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, erityisesti lastensuojelun avohuolto

Tutkimus

Mönkkönen, Kaarina
yliopistonlehtori, sosiaalityö
Snellmania, huone 3065
Puh. 050 577 0941
kaarina.monkkonen(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: dialogisuus asiakastyössä, työyhteisöissä ja moniammatillisessa työssä, työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittäminen; konfliktien sovittelutaidot, vuorovaikutusosaaminen

Omat kotisivut
Tutkimus

Nikumaa, Henna
vanhuusoikeuden yliopisto-opettaja
Puh. 040 581 2151
henna.nikumaa(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: vanhuusoikeus

Tutkimus

Nivala, Elina
yliopistonlehtori, sosiaalipedagogiikka
Snellmania, huone 3112
Puh. 050 465 9681
elina.nivala(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: kansalaiskasvatus, sosiaalipedagogiikan espanjalainen traditio, sosiokulttuurinen innostaminen, koulun sosiaalityö, lapsen oikeudet

Tutkimus

Oksanen, Markku
yliopistonlehtori, filosofia
Snellmania, huone 3112
Puh. 040 355 3271
markku.oksanen(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: ympäristöfilosofia, soveltava etiikka, etiikka, yhteiskuntafilosofia

Omat kotisivut
Tutkimus

Pakarinen, Eine
ma. yliopistonlehtori, sosiaalityö
Snellmania, huone 3077/2
Puh. 050 571 9824
eine.pakarinen(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: vammaispalvelun sosiaalityö, maahanmuuttajien ohjaus

Tutkimus

 

Piippo, Sisko
ma. yliopisto-opettaja, sosiaalityö
Snellmania, huone 3090
Puh. 050 353 6034
sisko.piippo(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: sosiaalityön asiantuntijuus, lähisuhdeväkivalta

Tutkimus

Vanjusov, Heidi
sosiaalioikeuden yliopisto-opettaja
Snellmania, huone 3102/1
Joensuu, Aurora II, huone 2081
Puh. 046 921 5510
heidi.vanjusov(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: sosiaali- terveydenhuollon juridiikka

Tutkimus

Poutanen, Veli-Matti
yliopistonlehtori, sosiaalipolitiikka
Snellmania, huone 3080/1
Puh. 044 716 2605
veli-matti.poutanen(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: sosiaalinen turvallisuus, sosiaaliset ongelmat, tutkimusmenetelmät

Tutkimus

Puurunen, Piia
ma. yliopisto-opettaja, Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke (ESR-hanke)
Snellmania, huone 3102/1
Puh. 050 597 6047
piia.puurunen(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: sosiaalityön oppihistoria

Tutkimus

Pyykönen, Anna-Maija
ma. yliopisto-opettaja, Kainuun sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke (ESR-hanke)
Snellmania, huone 3102/1
puh. 050 577 4575
anna-maija.pyykonen(at)uef.fi

Asiantuntija-alue:

Tutkimus

 

Repo, Agnieszka
ma. yliopisto-opettaja, sosiaalityö
Snellmania, huone 3090
Puh. 0504661874
agnieszka.repo(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: kansainvälinen sosiaalityö, kansainvälinen adoptio, lapsen oikeudet

Tutkimus

Ryynänen, Sanna
ma. yliopistonlehtori, sosiaalipedagogiikka
Snellmania, huone 3112
Puh. 040 355 2639
sanna.ryynanen(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: sosiaalipedagogiikan romaanisen kielialueen traditio, kriittinen sosiaalipedagogiikka, eriarvoisuus ja marginalisaatio, kansalaisjärjestöt kasvattajina

Tutkimus

Saastamoinen, Mikko
yliopisto-opettaja, sosiaalipsykologia
Snellmania, huone 3115
Puh. 040 355 2654
mikko.saastamoinen(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: sosiologinen sosiaalipsykologia, identiteettiteoriat, yhteisötutkimus

Omat kotisivut
Tutkimus

Suonio, Mari
ma. yliopisto-opettaja, Sosnet - Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto
Snellmania, huone 3080/1
Puh. 040 528 0499
mari.suonio(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: rikosseuraamusalan sosiaalityö, verkko-opetus

Tutkimus
 

Tiirola, Heli
ma. yliopistonlehtori, sosiaalityö
Snellmania, huone 3090
Puh. 050 563 7419
heli.tiirola(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: sosiaalityö, vammaisuus, sairastamisen merkitys -tutkimus, psykososiaalinen, sosiaali- ja terveyspalvelut

Tutkimus

 

Väänänen-Fomin, Marja
yliopisto-opettaja, sosiaalityö
Snellmania, huone 3102/1
marja.vaananen-fomin(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: sosiaalityöhön liittyvä hyvinvoinnin juridiikka

Tutkimus
  Alkuun
Tutkijat
 

Ahonen, Tiina
projektitutkija, PROMEQ
Snellmania, huone 3085/1
puh. 050 576 0971
tiinaaho(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: hyvinvointi, sosioekonomiset terveyserot ja eriarvoisuuden sosiaaliset mekanismit

Tutkimus

 

Akintayo, Thomas
projektitutkija
Snellmania, huone 3090
puh. 046 923 1680
thomas.akintayo(at)uef.fi

Asiantuntija-alue:

Tutkimus

 

Eskelinen, Niko
projektitutkija, sosiologia, Ylisukupolvittainen huono-osaisuus
Snellmania, huone 3090
Puh. 050 309 7013
niko.eskelinen(at)uef.fi

Asiantuntija-alue:

Tutkimus

 

Kosaka, Akiko
nuorempi tutkija
Snelmania, huone 3090
akiko.kosaka(at)uef.fi

Asiantuntija-alue:

Tutkimus

Kouvo, Antti-Jussi
yliopistonlehtori (tutkimusmenetelmät), johtaja (KWRC)
Snellmania, huone 3078
Puh. 050 468 2258
antti.kouvo(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: verkostot, luottamus, asuminen, hyvinvointivaltio, tutkimusmenetelmät

Omat kotisivut
Tutkimus

Mäki-Opas, Tomi
tutkimusjohtaja,
Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, PROMEQ, Vaikuttavuuden talo Snellmania, 3067
Puh. 050 323 4020
tomi.maki-opas(at)uef.fi

Avainsanat: elämänlaatu, eriarvoisuus, menetelmät, sosiaalinen laatu, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, tutkimusasetelmat, vaikuttavuus, yhteiskuntapolitiikka

Tutkimus

 

Pohjola, Hanna
tutkijatohtori, Ruumiillisen erilaisuuden tarinat
Snellmania, huone 3112
Puh. 050 468 0359
hanna.pohjola(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: identiteetti

Tutkimus

 

Ristolainen, Hanna
projektitutkija, PROMEQ
Snellmania, huone 3112
Puh. 050 439 0671
hanna.ristolainen(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: sosiaalityö ja ikäihmisten hyvinvointi

Tutkimus

Saarinen, Anja
tutkija, sosiaalipolitiikka
Tietoteknia, huone 1034b
Puh. 040 355 2725
anja.saarinen(at)uef.fi

Asiantuntija-alue:

Tutkimus
 

Tarvainen, Merja
tutkijatohtori, Ruumiillisen erilaisuuden tarinat
Snellmania, huone 3102/3
Puh. 050 346 9285
merja.tarvainen(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: kansalaisuus, sosiaalinen turvallisuus, yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus

Tutkimus

 

Tiilikainen, Elisa
yliopistotutkija (tenure track)
Snellmania, huone 3112
Puh. 050 413 4680
elisa.tiilikainen(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: yksinäisyys, elämänkulkututkimus, sosiaaligerontologia, laadulliset (sekä monimenetelmälliset) tutkimusmenetelmät

Tutkimus

Tuomaala, Vaula
nuorempi tutkija, sosiologia
vaula.tuomaala(at)uef.fi
Puh. 050 308 0368

Asiantuntija-alue: perhe- ja läheissuhteet, perheellistyminen, laadulliset tutkimusmenetelmät, konfigurationaalinen analyysi ja tiedeviestintä

Tutkimus

 

Törölä, Miisa
tutkijatohtori, sosiologia
Snellmania 3090
Puh. 050 388 6576
miisa.torola(at)uef.fi

Asiantuntija-alue: hyvinvointi, mielenterveyden sosiologia, kriminologia

Tutkimus