Opetus- ja tutkimushenkilökunta

Professorit | Yliopistonlehtorit | Tutkijat

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@uef.fi

Professorit

    

Assmuth, Laura
professori, yhteiskuntapolitiikka
Metria, 264a, p. 050 442 1179
vastaanotto sovittaessa, ota etukäteen yhteyttä sähköpostilla
Sosiologian dosentti, Helsingin yliopisto
Sosiaaliantropologian dosentti, Tampereen yliopisto
Asiantuntija-alueet: rajat ja raja-alueet, migraatio, liikkuvuus, antropologinen sukupuolen ja iän tutkimus, syrjäisen maaseudun sosiologia

Tutkimus

 

Helén, Ilpo
professori, sosiologia
Metria, 241, p. 050 388 6073
vastaanotto ti 16-17, periodilla 3 vastaanotto sopimuksen mukaan
Asiantuntija-alueet:

Tutkimus

  Jokinen, Eeva
professori, yhteiskuntapolitiikka
Metria, 250, p. 050 361 8665
vastaanotto ti 11-12
Naistutkimuksen dosentti, Jyväskylä
Sosiaalipolitiikan dosentti, Helsinki
Asiantuntija-alueet: työn tutkimus, arkielämän hallinnan tutkimus, feministinen teoria, hoivan käytännöt
Tutkimus

 
Koski, Leena
professori, sosiologia
Metria, 244, p. 050 552 5588
vastaanotto ma 14-15
Asiantuntija-alueet: kasvatuksen ja koulutuksen sosiologia, yliopistotutkimus, sukupuoli ja koulutus, kasvatuksen moraaliset järjestykset, sivistystyön historia

Tutkimus
 

Lappalainen, Sirpa
apulaisprofessori, sosiologia
Yhteiskunnallisen kasvatustutkimuksen dosentti, Helsingin yliopisto
Metria, 232, p. 050 572 0271
Vastaanotto sovittaessa, ota etukäteen yhteyttä sähköpostitse
Asiantuntija-alueet: Kasvatuksen ja koulutuksen kulttuurit, feministinen kasvatuksen ja koulutuksen tutkimus, lapsuustutkimus, nuorisotutkimus, koulutussiirtymät, kriittinen vammaistutkimus, etnisyys kasvatuksen ja koulutuksen kontekstissa

Tutkimus

  Alkuun
Yliopistonlehtorit
                              Alastalo, Marja
yliopistonlehtori, sosiologia, työvapaalla lv. 2019-2020, sijainen Marta Choroszewicz
Metria,  247, p. 050 3637 832
vastaanotto
Asiantuntija-alueet:

Tutkimus
 

Armila, Päivi
yliopistonlehtori, sosiologia
Metria, 249, p. 050 362 8068
vastaanotto pe 10-11
Kasvatussosiologian dosentti, Tampereen yliopisto
Asiantuntija-alueet: nuorisotutkimus, monikulttuurisuus, etniset suhteet

Tutkimus

Hirvonen, Helena
yliopistonlehtori, yhteiskuntapolitiikka
p. 050 306 4127
vastaanotto
helena.m.hirvonen(AT)uef.fi
Asiantuntija-alueet: hyvinvointipalvelut, työn ja ammattien tutkimus, feministinen teoria, laadullinen tutkimus

Tutkimus

 

Käyhkö, Mari
yliopistonlehtori, sosiologia
Metria, 248, p. 050 442 2758
vastaanotto sovittaessa, ota etukäteen yhteyttä sähköpostilla
Asiantuntija-alueet: koulutus, kasvatus, sukupuoli, yhteiskuntaluokka, tyttötutkimus

Tutkimus

 

Puhakka, Antero
yliopistonlehtori, yhteiskuntapolitiikka
Metria, 246, p. 050 401 1123
vastaanotto ke 11-12
Asiantuntija-alueet: korkeakoulupolitiikka, työn tutkimus, alkoholipolitiikka,  työllistymistutkimus

Tutkimus

  Rannikko, Anni
yliopistonlehtori
Metria, 254, p. 050 562 8471
Asiantuntija-alueet: antirasistinen kansalaisaktivismi, nuorten alakulttuurit, liikuntakulttuurien yhdenvertaisuus

Tutkimus
 

Vähämäki, Juhani
yliopistonlehtori, yhteiskuntapolitiikka
Metria, 243, p. 050 569 1263
vastaanotto ke 11-12
jussi.vahamaki(AT)uef.fi
Asiantuntija-alueet:

Tutkimus

  Alkuun
Tutkijat
 

Aho, Timo
projektitutkija
Metria, 237, p. 050 469 8293

Tutkimus

 

Bunikowska, Joanna
nuorempi tutkija
Metria, 257, p. 050 308 5089

Tutkimus

  Choroszewicz, Marta
tutkijatohtori
Metria, 252, p. 050 330 9365
Asiantuntija-alueet: työelämä- ja professiotutkimus, asianajajat, vertaileva tutkimus, ammatillistumisen teoriat, laadullinen ja kvantitatiivinen tutkimus

Tutkimus
 

Haverinen, Ville-Samuli
nuorempi tutkija
Metria, 258, p. 050 364 9362
Maahanmuutto, arjen turvallisuus ja suomalaisen yhteiskunnan resilienssi -hanke

Tutkimus

 

Kekki, Miika
nuorempi tutkija
Metria, 255, p. 050 593 1643

Tutkimus

 

Kontkanen, Yasemin
nuorempi tutkija
Metria, 257, p. 050 357 1784

Tutkimus

 

Kumpuniemi, Laura
apurahatutkija

Tutkimus

 

Lehto, Iiris
projektitutkija
Metria, 261, p. 050 413 3592
Asiantuntija-alueet: hoiva, media, LGTB+ aktivismi, työn tutkimus

Tutkimus

 

Lipiäinen, Tatjana
nuorempi tutkija, yhteiskuntapolitiikka
Metria, 256

Tutkimus

 

Mankki, Laura
projektitutkija, yhteiskuntapolitiikka
Metria, 259, p. 050 571 5947
vastaanotto sovittaessa, ota etukäteen yhteyttä sähköpostilla
Asiantuntija-alueet: työ, sukupuoli ja muuttoliike

Tutkimus

 

Palander, Jaana
projektitutkija, GLASE (Arjen turvallisuus) -hanke
Metria, 237, p. 050 303 9942
Asiantuntija-alueet: julkisoikeus, ulkomaalaisoikeus, perheenyhdistäminen, maahanmuuttotutkimus

Tutkimus

Pöysä, Ville
apurahatutkija, sosiologia
Metria, 255, p.  041 717 5807

Tutkimus

 

Raivola, Vera
nuorempi tutkija

Tutkimus

 

Rokkonen, Lilli
Metria, 260
lilli.aini.rokkonen(at)uef.fi
Asiantuntija-alueet: hoiva, media, työn tutkimus, äitiystutkimus, feministinen metodologia

Tutkimus

 

Sotkasiira, Tiina
yliopistotutkija, yhteiskuntapolitiikka
Carelia, 222, p. 050 442 3770
Asiantuntija-alueet: Venäjä, etnisyys ja nuorisotutkimus

Tutkimus

  Alkuun