Maisterin tutkinto

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon suoritettuasi kykenet itsenäiseen tutkimustiedon tuottamiseen ja soveltamiseen sekä tutkimustiedon kriittiseen lukemiseen, analysoimiseen ja esittämiseen. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto syventää yhteiskuntatieteellistä ymmärrystäsi sekä valmiuksiasi yhteiskunnalliseen ajatteluun. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneella on syvällistä tietoa yhteiskuntatieteiden teoriaperinteistä sekä valitsemistaan tutkimus- ja sovellusalueista. Tutkinnon suorittaneena kykenet tuottamaan uutta yhteiskuntatieteellistä tietoa sekä toimimaan yhteiskunnallista asiantuntemusta vaativissa työtehtävissä. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto antaa sinulle valmiudet toimia asiantuntijana yhteiskunnallisten ilmiöiden selittämistä ja ymmärtämistä edellyttävistä tehtävissä. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon sosiaalityö pääaineenaan suorittaneet saavat sosiaalityöntekijän pätevyyden. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto antaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen hakeutumiseen. Laajuudeltaan yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto on 120 opintopistettä ja sen suorittamisaika on 2 vuotta.

Pääaineidemme maisterin tutkintojen sisältöihin pääset tutustumaan WebOodissa olevissa opinto-oppaissamme (Oppaittain → Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta → Yhteiskuntatieteiden laitos) sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-oppaassa.