Jatko-opinnot yhteiskuntatieteiden laitoksella

Jatkotutkintokoulutus on laitoksemme keskeinen tehtävä. Jatkokoulutuksessa opiskelija saavuttaa valmiudet toimia vaativissa akateemisissa tutkimus- ja opetustehtävissä sekä akateemista ammattitaitoa vaativissa yhteiskunnan asiantuntijatehtävissä. Yhteiskuntatieteiden laitoksen kaikissa pääaineissa on mahdollista suorittaa jatko-opintoja. Yhteiskuntatieteiden laitoksen jatko-opiskelijat sijoittuvat pääsääntöisesti joko Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelmaan (SCE) tai Welfare, health and management -tohtoriohjelmaan (WELMA).

Molemmat tohtoriohjelmat ovat Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden sekä filosofisen tiedekunnan yhteisiä kansainvälisiä ja monitieteisiä tohtoriohjelmia. SCE-tohtoriohjelma on suunnattu tiedekuntien eri alojen jatko-opiskelijoille, joiden tutkimus kohdistuu erilaisiin kulttuurisiin, sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin muuttuvissa ympäristöissä. WELMA-tohtoriohjelmassa erityispainotuksina ovat hyvinvoinnin ja sosiaali- ja terveydenhuollon edellytysten, rakenteiden ja prosessien tutkimus, hyvinvoinnin murtumat sekä hoidon ja palveluiden vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Katso lisätietoja tohtoriohjelmista kunkin tohtoriohjelmien omilta verkkosivulta. Sivuilta löydät myös tietoa hakuprosessista, hakukelpoisuudesta, tohtoriohjelmakohtaisista valintaperusteista, jatko-opintojen rakenteesta ja jatko-opinnäytteiden vaatimuksista. Samoin tohtoriohjelmien sivuilta löydät tohtoriohjelmien yhteystiedot sekä linkit tarpeellisiin lomakkeisiin.

KYSY LISÄÄ JATKO-OPINNOISTA:
koulutuspäällikko Annikki Honkanen, puh. 029 44 55063, annikki.honkanen(at)uef.fi
opintokoordinaattori Anne Korhonen, puh. 029 44 55126, anne.m.korhonen(at)uef.fi

WELMA-TOHTORIOHJELMA:
amanuenssi Ella Koistinen, puh. 050-4710845, ella.koistinen(at)uef.fi
SCE-TOHTORIOHJELMA:
koordinaattori Maiju Parviainen, puh. 029 44 52078, maiju.parviainen(at)uef.fi