Henkilöstöpäällikkönä

Toimin henkilöstöpäällikkönä keskisuuressa pohjoissavolaisessa yrityksessä, joka valmistaa ja toimittaa tuotteita globaaleille markkinoille. Henkilöstöpäällikön rooli ja tehtävät vaihtelevat paljon sen mukaan, minkä kokoisessa tai millä toimialalla toimivassa yrityksessä tai organisaatiossa toimii. Itse toimin noin 130 henkilön suuruisessa yrityksessä, missä henkilöstöfunktio on pieni. Koska henkilöstöasioiden hoitajina ei toimi lisäkseni kuin palkanlaskija, oma työni on varsin monipuolista ja arki rakentuu erilaisten hallinnollisten ja kehittämistehtävien hoitamisesta. Olen päivittäin tekemisissä eri ikäisten - ja kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa. Työssäni minulle on määritelty omat vastuualueeni, mutta arjessa työtä tehdään paljolti yhteistyönä. Henkilöstöpäällikön roolissa tärkeimmät tehtäväni on olla mukana varmistamassa työvoiman riittävyys kulloisenkin kysynnän mukaisesti ja olla huolehtimassa osaamisen kehittämisestä sekä henkilöstön työhyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta.

Oma työurani on rakentunut monesta määräaikaisesta työsuhteesta niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Työuran alkumetrit ovat jokaiselle valmistuvalle opiskelijalle haasteelliset, ja oma kokemukseni on ollut, että pelkkä tutkinto ei vielä takaa työllistymistä tai työpaikkaa omassa unelma-ammatissa. Opiskelujen kautta minulle syntyi kiinnostus työ- ja organisaatiopsykologiaa kohtaan, mutta työllistymiseksi minua kiinnostaviin tehtäviin, minun on täytynyt tehdä kovasti työtä ja edetä määrätietoisesti kohti omaa tavoitetta jatkuvasti kouluttautuen ja kokemusta kartoittaen. Kaikenlainen työkokemus on arvokasta ja antaa ymmärrystä työelämästä. Työelämässä työtä tehdään yhdessä erilaisten ja erilaisissa asemissa olevien ihmisten kanssa; on hyvin harvoja ammatteja tai työtehtäviä, joissa työtä tehtäisiin yksin tai vain omien lähtökohtien ja päätösten mukaisesti. Arvokkainta oppia itselleni ovat olleet ne kokemukset, mitä olen saanut erilaisten kesätyö-, harjoittelu- ja keikkatyöpaikkojen sekä ensimmäisten määräaikaisten työsuhteiden kautta. Arjen moninaisuutta ja ihmisten erilaisia elämäntilanteita ei opi ymmärtämään pelkästään opiskelemalla, vaan arkea täytyy elää mukana. Arjen sosiaalipsykologia on erilaisuuden ymmärtämistä ja yhdessä tekemistä. Työtä tekemällä ja tekemällä asioita yhdessä muiden kanssa rakentuu paitsi se työnantajien arvostama työkokemus myös paljon arvokkaita verkostoja, joiden kautta voi avautua uudenlaisia mahdollisuuksia omalla työurallaan etenemiseksi. Henkilöstöpäällikön tehtävässä edellytetään alakohtaista asiaosaamista, liiketoiminnallista ajattelua, juridisten asioiden ymmärrystä sekä taitoa hoitaa työhyvinvointia -, terveydenhuoltoa koskevia tehtäviä ja montaa muuta käytännön asiaa. Asiaosaamiset ja organisointitaidot oppii monesti vasta käytännön tilanteiden kautta, mutta mielestäni valmiudet tehdä henkilöstöpäällikön työtä - ymmärtää erilaisuutta ja ihmisiä - syntyvät monipuolisen elämän- ja työkokemuksen myötä sekä kiinnostuksesta alaa kohtaan.

Kari Ikäheimonen