List of Publications

 

Monographs published

Suo – sisulla ja sydämellä. Suomalaisten suokokemukset ja -kertomukset kulttuurisen luontosuhteen ilmentäjinä [Suo − Putting one's heart and soul into peatland. The Finnish people's peatland experiences and narratives as indicators of a cultural relationship to nature], with English summary. SKS, Helsinki 2006. Doctoral dissertation.

 

Articles in refereed and edited scientific journals

Facing the Otherness. Crossing the Finnish Soviet Estonian Border as narrated by Finnish tourists. Culture Unbound, vol. 6/2014, 1123-1143, http://www.cultureunbound.ep.liu.se/v6/a62/cu14v6a62.pdf

Kurki Tuulikki & Kaskinen Saija & Laurén Kirsi & Ristolainen Mari: Preface: Writing at Borders. Culture Unbound, vo.. 6/2014, 1051-1054, http://www.cultureunbound.ep.liu.se/v6/a58/cu14v6a58.pdf

Myytit ympäristökäsitysten muokkaajina. Samuli Paulaharjun kuvaama Pohjanmaan luonto. - Seppo Knuuttila & Ulla Piela (toim.), Ympäristömytologia. Kalevalaseuran vuosikirja 93, 221-235. 2014.

Erämaisen luonnon jäljillä. Kertomuksia Patvinsuosta. - Ismo Björn (toim.), Ihmeellinen luonto. Kirjoituksia luonnoista. Pohjois-Karjalan historiallisen yhdistyksen vuosikirja 16, 96-108. 2014.

Latvala, Pauliina & Laurén, Kirsi: The sensitive interpretation of emotions: methodological perspectives on studying meanings in oral history texts. In: Frog & Pauliina Latvala with Helen F. Leslie (eds) Approaching Methodology. Second revised edition with an inroduction by Ulrika Wolf-Knut. Finnish Academy of Science and Letters, pp. 249-266. 2013.

Ambivalenttia kaupunkiestetiikkaa Borneolla. Sanggaun kaupunki moniaistisesti koettuna. In: Forss Anne-Mari & Rannisto Tarja (eds.) Kaupunkien estetiikkaa. UPEF, pp. 174-194. 2013.

Perinteet ja ympäristö. In: Laine Marja & Toivanen Paula (toim.) Kestävä kasvatus - kulttuuria etsimässä. Suomen Kulttuuriperintökasvatusseuran julkaisuja 6, pp. 153-161. 2013. http://kulttuuriperintokasvatus-fi-bin.directo.fi/@Bin/3ae199f0dcea65ea3872d33fdd3054ae/1408710666/application/pdf/218834/KEST%C3%84V%C3%84%20KASVATUS%20-%20KULTTUURIA%20ETSIM%C3%84SS%C3%84.pdf

Fear in Border Narratives: Perspectives of the Finnish-Russian Border. Folklore, Vol. 52, pp. 39-62. 2012. http://www.folklore.ee/folklore/vol52/lauren.pdf

Introduction to Borders and Life-Stories. (Article is written together with Tuulikki Kurki). Folklore, Vol. 52, pp.7-14.2012. http://www.folklore.ee/folklore/vol52/kurki_lauren.pdf

Borders and borderlands: Interview with Associate Professor Stephen Wolfe. (Interview is made together with Tuulikki Kurki). Folklore, Vol. 52. pp. 109-117. http://www.folklore.ee/folklore/vol52/interview_kurki_lauren.pdf

The Sensitive Interpretation of Emotions: Methodological Perspectives on Studying Meanings in Written Life-Historical Narratives. (Article is written together with Pauliina Latvala). In Frog & Latvala, P. (eds.) RMN Newsletter. The Retrospective Methods Network. Approaching Methodoloy. Folklore Studies, Dept. of Philosophy, History, Culture and Art Studies. University of Helsinki, Helsinki. pp. 126-135. 2012. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/36306/RMNNewsletter_4_MAY_2012_Approaching_Methodology.pdf?sequence=2

Writing the Environment: Finnish Written Nature Narratives. In Peil, T. (ed.) The Space of Culture - the Place of Nature in Estonia and Beyond. Approaches to Culture Theory Series. Tartu University Press. 2011.

Menetelmien jäljillä. In Lakomäki, S. & Latvala, P. & Laurén, K. (toim.) Tekstien rajoilla. Monitieteisiä näkökulmia kirjoitettuihin aineistoihin. SKS, Helsinki. 2011.

Kirjoitetun kokemuksen kiehtovuus. In Pöysä, J. & Järviluoma, H. & Vakimo. S. (toim.) Vaeltavat metodit. Kultaneito. Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura, Joensuu. 2010.

Rajaseudun kirjoituskulttuurit ja traditiot. - Kurki, Tuulikki & Laurén, Kirsi & Ristolainen, Mari. Elore vol. 17, 1/2010. http://www.elore.fi/arkisto/1_10/ajankoht_kurki_ym_1_10.pdf

Metsän tyttö tahdo olla. Metsät toiminnan ja olemisen paikkoina naisten kertomuksissa. Naistutkimus - Kvinnoforskning 1/2010.

Metsä arkisen hyvinvoinnin lähteenä naisten kertomuksissa. Alue ja ympäristö 2/2009. http://www.ays.fi/aluejaymparisto/pdf/aluejaymp_2009_2_s13-24.pdf

Sosiaalisten ja kulttuuristen vaikutusten ja kestävyyden arvioiminen metsätaloudessa ja metsien monimuotoisuuden turvaamisessa. – Leskinen, Leena & Laurén, Kirsi & Järvinen, Suvi & Sairinen, Rauno & Leskinen, Pekka. Metlan työraportteja 99, 2008. Metla, Vantaan toimintayksikkö. http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2008/mwpo99.htm

Humanistista ympäristön tarkastelua. – Kurki, Tuulikki & Laurén Kirsi. Elore 2/2008. http://www.elore.fi/arkisto/2_08/kul2_08.pdf

Mires in Finnish art. – Riitta Korhonen & Leila Korpela & Sakari Sarkkola (eds.), Finland – Fenland. Research and Sustainable Utilisation of Mires and Peat. Maahenki, Helsinki 2008.

Suot suomalaisessa taiteessa. - Korhonen & Leila Korpela & Sakari Sarkkola (toim.), Suomi – Suomaa. Soiden ja turpeen tutkimus sekä kestävä käyttö. Maahenki, Helsinki 2008.

"Metsässä suomalainen on kotonaan". Kertomukset metsän läheisestä merkityksestä. Virpi Kaukio & Arto Haapala (toim.), Ympäristö täynnä tarinoita. International Institute of Applied Aesthetics. UNIpress 2008.

Suot ja turve kulttuurissa. In Sarkkola, Sakari & Vasander, Harri (eds.) After Wise Use - The Future of Peatlands - 13th International Peat Congress in Tullamore, Ireland. Suo - Mires and Peat. Vol. 59 no. 4/2008.

Traditions and cultural sustainability of environments. – Feehan John (ed.), After Wise Use – The Future of Peatlands. 13th International Peat Congress, Ireland 2008. Proceedings, extended abstracts. 2008.

Pakko ja vapaus. Metsäluonto työn ja vapaa-ajan kokemuksissa. Historiallinen Aikakauskirja 2/2007. http://elektra.helsinki.fi/se/h/0018-2362/105/2/pakkojav.pdf

Culture and peatlands – what is the connection? Peatlands International 2/2006.

Miltä suot tuntuvat? Luonnonpaikat mielikuvina. – Pekka Laaksonen, Seppo Knuuttila ja Ulla Piela (toim.), Paikka. Eletty, kuviteltu, kerrottu. Kalevalaseuran vuosikirja 85. SKS, 2006.

Suosta sisulla ja sydämellä. Lectio praecursoria 18.8.2006. Joensuun yliopisto. Elore, vol. 13 -2/2006. http://www.elore.fi/arkisto/2_06/lau2_06.pdf

Experiences of Nature. – Folk Narrative Theories and Contemporary Practices. 14th Congress of the International Society for Folk Narrative Research (ISFNR). Abstracts. July 26-31 2005, Tartu, Estonia. 2005.

Experiences of Peatlands. Cultural perspectives of our Environment. - Juhani Päivänen (ed.), "Wise Use of Peatlands", Proseedings of the 12 th international Peat Congress. Volume 1, oral presentations, extended abstracts. Tampere, Finland 6-11 June 2004. International Peat Society. 2004.

Suokulttuuri ja sosioekonomia. - Anni Takko & Harri Vasander (toim.), Soiden järkevä käyttö - kansainvälinen suo- ja turvekongressi Tampereella. Suo – Mires and Peat 55 (3-4), 2004.

Kertomusten suomaisemissa – muistot ja nostalgia maiseman muodostamisessa. Alue ja ympäristö 1/2002.

Minä suossa – suokertomukset yksilön ympäristösuhdetta kuvaamassa. - Tarja Kupiainen & Sinikka Vakimo & Katja Laitinen (toim.) 2001, Minä? Missä? Milloin? Kolmetoista tulkintaa identiteeteistä. SKS. Helsinki.

Hyytäviä surmatöitä ja salaisia hautoja. Suo kuoleman näyttämönä ja tyyssijana kertomusperinteessä. Suo – Mires and Peat 52 (3-4), 2001.

 

Book reviews and articles in scientific and trade journals

Reheviä kirjoituksia Sompiosta. Hiidenkivi journal 5/2011. (Article) http://www.hiidenkivi-lehti.fi/Digipaper/OldNews.aspx?id=3377

Ammattinaiset ja -miehet metsässä. Book: Suopajärvi Tiina 2010: Sukupuoli meni metsään. Elore 2/2010.  http://www.elore.fi/arkisto/2_10/lauren_2_10.pdf

Estetiikan jäljillä, maiseman äärellä. Book: Yrjö Sepänmaa & Heikkilä-Palo, Liisa & Kaukio, Virpi 2007 (toim.), Maiseman kanssa kasvokkain. Maahenki Oy, Helsinki. Elore 1/2008. http://www.elore.fi

Suomalaisen naiskuvan haastajat. Book: Oksanen Annika: Siirtonaisena Singaporessa. Ulkomaantyökomennuksille mukaan muuttaneet suomalaisnaiset kertovat kokemuksistaan. Minerva: Kopijyvä Jyväskylä 2007. Agricolan kirja-arvostelut. http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=1216

"Maalaismaisemaa en saata unohtaa…". Book: Pellossa perihopeat (2005). Toim. Yrjö Sepänmaa & Liisa Heikkilä-Palo. Elore 1/2006. http://www.elore.fi/arkisto/1_06/lar1_06.pdf

Matka metsään – matka sisimpään. Book: Metsään mieleni (2003). Toim. Yrjö Sepänmaa & Liisa Heikkilä-Palo & Virpi Kaukio. Elore 2/2004. http://www.elore.fi

Eläimestä inhimillisesti. Book: Eläin ihmisen mielenmaisemassa (2002). Toim. Henni Ilomäki & Outi Lauhakangas. Elore 2/2003. http://www.elore.fi

Veden kutsu. Book: Vesi vetää puoleensa (2002). Toim, Yrjö Sepänmaa ja Liisa Heikkilä-palo. Elore 1/2003. http://www.elore.fi

Suomalaisen suo. Book: Suon syvä syli (1999), toim. Arto Seppälä. Suo – Mires and Peat 51 (1) 2000). Suoseura – Finnish Peatland Society.

Suon voima. Book: Suon syvä syli (1999), toim. Arto Seppälä. Elore, 2/1999. http://www.elore.fi

 

Edited scientific journals and books

Theme number "Writing at Borders", Culture Unbound, vol. 6/2014. - Kurki Tuulikki & Kaskinen Saija & Laurén Kirsi & Ristolainen Mari (eds.) Linköping University Electronic Press. http://www.cultureunbound.ep.liu.se/v6/cul14v6_Writing_at_Borders.pdf

Theme number "Borders and Life-Stories", Folklore, Vol. 52. - Kurki, Tuulikki & Laurén, Kirsi (eds). Folk Belief and Media Group of Estonian Literary Museum. Tartu, Estonia.

Tekstien rajoilla. Monitieteisiä näkökulmia kirjoitettuihin aineistoihin. - Lakomäki, S. & Latvala, P. & Laurén, K. (eds.). SKS, Helsinki. 2011.

Nord Nytt Nr 85 Juli 2002, Beyond texts. – Arpo, R. & Laitinen, K. & Laurén, K. & Vuorinen, P. (ed.). Nordisk Tidskrift for etnologi och folkloristikk. Noodiska Publiceringsnämden för Humanitiska Tidskrifter.

Elore 2/2007, Elore 1-2/2008. Editor in the column of current topics in a Scholarly Online Journal of Folklore Studies, The Finnish Folklore Society, http://www.elore.fi/