Publications

2014

Kurki, Tuulikki, Saija Kaskinen, Kirsi Laurén, Mari Ristolainen (eds.) "Writing at Borders", thematic section in Culture Unbound: Journal of Current Cultura Research, Vol. 6. http://www.cultureunbound.ep.liu.se/current-volume.html#block6. "Writing at Borders" includes the following articles:

 • Tuulikki Kurki, Saija Kaskinen, Kirsi Laurén & Mari Ristolainen, Preface: Writing at Borders
 • Tuulikki Kurki, Borders from the Cultural Point of View: An Introduction to Writing at Borders
 • Tiiu Jaago, Discontinuity and Continuity in Representations of 20th Century Estonian History
 • Tuulikki Kurki, Non-Russian Language Space and Border in Russian Karelian Literature
 • Kirsi Laurén, Facing the Otherness. Crossing the Finnish-Soviet Estonian Border as Narrated by Finnish Tourists
 • Kirsti Salmi-Niklander, Adventurers, Flâneurs, and Agitators: Travel Stories as Means for Marking and
  Transgressing Boundaries in 19th and Early 20th Century Finland
 • Thekla Musäus, Rattling Sabres and Evil Intruders: The Border, Heroes and Border-crossers in
  Panfennist and Soviet Socialist Realist Literature
 • Sija Kaskinen, If the Borders Could Tell: The Hybrid Identity of the Border in the Karelian
  Borderland
 • Mari Ristolainen, Displaced Borders: The Written Traumatic Borderline Between Pskov Province
  and Chechnya
 • Tarja Tanttu, Encounters Along Micro-Level Borders: Silence and Metacommunicative
  Talk in Service Encounter Conversations Between Finnish Employment Officials and Immigrants

Kurki, Tuulikki Book review "Perspectives on Mobility", Journal of Borderlands Studies, vol. 29, issue 4. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08865655.2014.982984

Jaago, Tiiu 2014. Nõukogude aeg elulugudes – 'katkestus' või 'järjepidevus'.  Summary in English: The Soviet Period in Life Narratives: ‘Rupture' or ‘Continuity'. – Mäetagused, nr 57, lk 7-28, http://www.folklore.ee/tagused/nr57/jaago.pdf.

Tuija Saarinen: The Soviet Union and Soviet citizens in Finnish magazines. Nordlit 3/2014.

Mari Ristolainen: Russian Border Guards' Self-Writing Online: Breaking Down the Soviet Cult of Heroism? Scando-Slavica, Vol. 60, 1/2014

Tuulikki Kurki: Konverents Piiri kood. Mäetagused. Pärimuslik ajalugu 56. Translated in Estonian by Tiiu Jaago

Tuulikki Kurki: Kansankirjoittajat osana kirjallistumisen prosesseja. Kirja-arvio teoksesta Laitinen & Mikkola (toim.) Kynällä kyntäjät. Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa.  (SKS, 2013).

2013

Tuulikki Kurki: From Soviet Locality to Multivoiced Borderland: Literature and Identity in the Finnish-Russian National Borderlands. - Region. Regional Studies of Russia, Eastern Europe and Central Asia. 1/2013, 95-112.

Latvala, Pauliina & Laurén, Kirsi: The sensitive interpretation of emotions: methodological perspectives on studying meanings in oral history texts. In: Frog & Latvala, P. with Leslie, Helen F. (eds.), Approaching Methodology. Second revised edition with an introduction by Ulrika Wolf-Knuts. Finnish Academy of Science and Letters, pp. 249-266.

2012

Tuulikki Kurki and Kirsi Laurén (eds.) Borders and Life-Stories. Theme issue Borders and Life-Stories was published in Folklore (EJF) journal. It includes articles written by Tiiu Jaago, Anne Heith, Holger Pötzsch, Saija Kaskinen, Stephen Wolfe, Tiina Suopajärvi, Tuulikki Kurki and Kirsi Laurén. The electronic journal is availabe in: http://www.folklore.ee/folklore/vol52/.

Tuulikki Kurki, Kotiseutukoodi - Syrjäseudun idea. Kulttuurianalyysejä Ilomantsista. Toim. Helmi Järviluoma-Mäkelä, Seppo Knuuttila, Anne Logrén, Risto Turunen. SKS, Helsinki, pp.42-49. The article is about written and visual representations of home region at the national borderland which follow a specific code that has roots in culture, politics as well as individual life experiences.

Jaago Tiiu, One Area, Several Cultural Spaces: Comparative Analysis of Stories as the Bases of Local Identity - Narrative Spaces in a Multicultural City. Cultural Analysis. An interdisciplinary forum on folklore and popular culture. (http://socrates.berkeley.edu/~caforum/)

Latvala Pauliina & Laurén Kirsi. The Sensitive Interpretation of Emotions: Methodological Perspectives on Studying Meanings in Written Life-Historical Narratives. - Frog & Latvala, P. (eds.) RMN Newsletter. The Retrospective Methods Network. Approaching Methodoloy. Folklore Studies, Dept. of Philosophy, History, Culture and Art Studies. University of Helsinki, Helsinki, pp. 126-136.

2011

Jaago, Tiiu. Negotiating Place Identity in Life Stories from the Viewpoint of the Multiculturalism. In: Ethnologia Fennica. Finnish Studies in Ethnology, 38, 2011, pp. 96 - 111.

Jaago, Tiiu. Nõukogudeaegne migratsioon ja selle ilmnemine omaelulugudes.
Summary in English: Soviet migration and its appearance in autobiographies. In: Acta Historica Tallinnensia, 17(1), 2011. pp. 140 - 149. (http://www.kirj.ee/20017/).

Laurén, Kirsi. Reheviä kirjoituksia Sompiosta. [Exuberant Texsts from Sompio]. Hiidenkivi journal 5/2011.

Laurén, Kirsi. Writing the Environment: Finnish Written Nature Narratives. - Tiina Peil (ed.) The Space of Culture - The Place of Nature in Estonia and Beyond. Tartu University Press, pp.107-119.

Lakomäki, Sami & Latvala, Pauliina & Laurén, Kirsi (eds), a book: Tekstien rajoilla. Monitieteisiä näkökulmia kirjoitettuihin aineistoihin [On Textual Borders. Multidisciplinary Perspectives on Textual Materials], SKS, Helsinki.

Lakomäki, Sami & Latvala, Pauliina & Laurén, Kirsi. Menetelmien jäljillä [Searching for Methods]. In book Sami Lakomäki & Pauliina Latvala & Kirsi Laurén (eds.) Tekstien rajoilla. Monitieteisiä näkökulmia kirjoitettuihin aineistoihin [On Textual Borders. Multidisciplinary Perspectives on Textual Materials], SKS, Helsinki, pp. 7-27.

Kurki Tuulikki. Raja, kotiseutu ja koodi (Border, Home Region and Code). Hiidenkivi journal 1/2011. The article discusses writing practices that have been used to describe the Finland-Russia national borderland in literature. In addition, the article discusses larger cultural and ideological discourses that affect the writing practices on the both sides of the national border.

Laurén, Kirsi. Everyday Experiences of the Eastern Borderlands in Finland. Remaking Borders, First EastBordNet Conference 20-22 January 2011, Monastero dei Benedittini, Catania, abstracts/program.

2010

Jaago, Tiiu 2010. Migration: Stereotypes and Experience from a Folkloristic Viewpoint. – In: Mara Zirnite, Eva Garda-Rozenberga (eds). Migration and Narration. Riga: National Oral History Archive, Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia, pp 69-81. E-book.

Jaago, Tiiu 2010. Sündmus – mis-juhtus-küsimus tõsielulugudes. – In: Marina Grishakova, Katrin Kangur (toim). Jutustamise teooriad ja praktikad. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 183-204.

Kurki, Tuulikki, Laurén, Kirsi & Ristolainen, Mari. Rajaseudun kirjoituskulttuurit ja traditiot. Elore (Finnish Folklore Society). Elore, vol. 17, 1/2010, pp. 143-146. The article introduces the research project.

Kurki Tuulikki. Tutkimuspäiväkirja aineiston, teoreettisten näkökulmien ja tutkijan vuoropuheluna. - Helmi Järviluoma-Mäkelä, Jyrki Pöysä, Sinikka Vakimo (eds), Vaeltavat metodit. SKTS: Joensuu.

Kurki Tuulikki. Antti Timonen. - Seppo Hentilä et al. (toim.), Kansallisbiografia II. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Internet-julkaisu.

Kurki Tuulikki. Jaakko Rugojev. - Seppo Hentilä et al. (toim.), Kansallisbiografia II. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Internet-julkaisu.

Kurki Tuulikki. Nikolai Jaakkola. - Seppo Hentilä et al. (toim.), Kansallisbiografia II. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Internet-julkaisu.

Kurki Tuulikki. Ortjo Stepanov. - Seppo Hentilä et al. (toim.), Kansallisbiografia II. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Internet-julkaisu.

Kurki Tuulikki. "Taikojen Lönnrot" Heikki Meriläinen. - Vinkokurova I. Iu, N. G. Zaitseva, S. I. Kovaleva (red.) Kalevala b kontekste regional'noj i mirovoj kul'tury. Petrozavodsk.

Kurki Tuulikki. Cultural Signification of the Finnish Russian Borderland in Contemporary Writing. ICCEES Abstracts. VIII World Congress 2010.

Kurki Tuulikki. Suomenkielisen neuvostokirjallisuuden vaiheita. A book review of Antero Uitto & Paul Kruhse, Suomea rajan takana 1918-1944. Suomenkielisen neuvostokirjallisuuden historia ja bibliografia. - Hiidenkivi. Suomalainen kulttuurilehti. 5/2010.

Kurki Tuulikki. The Modern Soviet Man Looks Back: Images and Narratives of the Soviet Karelia. - Pekka Suutari & Yuri Chikalov (eds.), Karelia Written and Sung. Representations of Locality in Soviet and Russian Contexts. Kikimora Publications, Aleksanteri Series 3/2010.

Laurén, Kirsi. Kirjoitetun kokemuksen kiehtovuus.  - Pöysä, Jyrki & Järviluoma, Helmi & Vakimo, Sinikka (eds). Vaeltavat metodit. SKTS, Joensuu, pp. 426-449.

Laurén, Kirsi. Metsän tyttö tahdon olla. Metsät toiminnan ja olemisen paikkoina naisten kertomuksissa. Naistutkimus - Kvinnoforskning 1/2010, pp. 5-19.