Tiedosta hyvä tulevaisuus -kampanja

Itä-Suomen yliopiston Tiedosta hyvä tulevaisuus  -varainhankintakampanja toteutettiin valtion yliopistoille pääomittamisesta antamien ohjeiden mukaisesti 1.11.2014–30.6.2017. Rahankeräyslupa POL-2014-12629 (16.10.2014), luvan saaja Itä-Suomen yliopisto, lupa voimassa 16.10.2014 - 31.12.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kampanjassa kertyi lahjoituksia yli 6,4 miljoonaa euroa, josta noin 4 M€ oli kohdennettu koulutusaloille ja noin 2,4 milj. euroa yliopiston toimintaan yleisesti. Lääketieteiden ja farmasian koulutusala keräsi kohdennetuista lahjoituksista puolet, ja seuraavaksi eniten euromääräisiä lahjoituksia kohdentui kauppatieteiden koulutusalalle. Lahjoittajia oli yhteensä reilut sata yksityishenkilöä, yritystä, säätiötä ja muuta organisaatioita.

Lahjoitusvaroihin liittyvä valtion vastinrahoitus, noin 7,4 M€, on maksettu yliopistolle sen peruspääoman lisäyksenä. Lahjoitusten käyttö on kytketty tiedekuntien strategiseen henkilöstösuunnitteluun ja talousarvion laadintaan ja se käsitellään osana yliopiston talousarvion vuosittaista strategista rahoitusta.

 

Yliopiston varainhankintakampanjan tukijat 2014-2017

Yritykset, yhdistykset ja yhteisöt:

 

 • Abloy Oy
 • Accountor HR-Solutions Oy
 • Aili ja Yrjö Rasin säätiö
 • Alajärven Apteekki
 • Atria Oyj
 • Broman Group Oy
 • Eevi ja Eemil Tannisen säätiö s.r.
 • Garage Cap Oy
 • Ilmarin tuki ry
 • Joensuun Kauppa ja Kone Oy
 • KARJALAINEN
 • Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö
 • Karjalan apteekkariyhdistys ry
 • Keskitien Tukisäätiö
 • Koneen Säätiö
 • Korhonen Yhtiöt Oy
 • Kuopion Seudun Hengityssäätiö
 • Liikesivistysrahasto
 • LähiTapiola Itä
 • Marcus Wallenbergin Liiketaloudellinen Tutkimussäätiö
 • Metsäliitto
 • Metsänhoitajaliitto ry
 • OLVI-säätiö
 • OP Osuuskunta
 • Osuuskunta KPY
 • Planmeca Oy
 • Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
 • Pohjois-Karjalan Osuuspankit
 • Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
 • Pohjois-Savon OP-liitto
 • Pohjois-Savon Osuuspankki
 • Pohjois-Savon Syöpärahasto ry/Savon Syöpärahasto
 • PricewaterhouseCoopers Oy
 • Saastamoisen Säätiö
 • Savon apteekkariyhdistyksen koulutus- ja kehittämissäätiö
 • SAVON SANOMAT
 • Sigrid Juséliuksen Säätiö
 • Siilinjärven Osuuspankki
 • Sirkka ja Jorma Turusen Säätiö
 • Suomen Ekonomit
 • Tekniikan akateemiset TEK
 • Tiina ja Antti Herlinin säätiö
 • Vaajasalon säätiö
 • Valio
 • Weisell-säätiö s.r.
 • VesaP Oy

 

Yksityishenkilöt:

 

 • Alanko Anna-Liisa
 • Asikainen Tapani
 • Hakala Maritta
 • Halonen Matti
 • Happonen Ulla
 • Heikkinen Simo
 • Honkavaara Liisa
 • Hurmekoski Leena
 • Ikonen Heidi
 • Jasiak Anne
 • Jurvelin Jukka
 • Kakkonen Kyösti / merkkipäivämuistamiset
 • Karimo Katja
 • Karjalainen Anna-Liisa
 • Kauhanen Jussi
 • Kekkonen Reetta
 • Komulainen Kauko
 • Korhonen Arto
 • Kotikumpu Kari
 • Krohns Satu
 • Kälviäinen Kaarina
 • Kärki Hannu
 • Lecklin Anne
 • Mauranen Irja
 • Meriläinen Tuomo
 • Miettinen Pirkko
 • Mäkiviinikka Juha
 • Mönkkönen Jukka
 • Nykänen Pirjo
 • Pesonen-Hazanov Päivi
 • Puhakka Jaakko
 • Pylvänäinen Liisa
 • Pääkkönen Tuula
 • Ryynänen Päivi
 • Saarelainen Antti
 • Saarelainen Pertti
 • Siiskonen Harri
 • Soininen Hilkka
 • Suppula Sauli
 • Tanttari Pekka
 • Tiilikainen Johanna
 • Tiilikainen Kimmo
 • Toris Giannakis
 • Tuomainen Raimo
 • Turkka Ulla
 • Turunen Jouko
 • Törrönen Erkki
 • Veki Atso
 

Lisäksi tukikampanjaan on osallistunut useita henkilöitä, jotka eivät halua nimeään julkistettavan.

Kiitämme lämpimästi kaikkia tukijoitamme!